Tema: Bærekraftig transport (2014-2020)

EnviSuM vant gjev EU-pris

Et interaktivt kart med funn og resultater fra EnviSum, sørget for at klimaprosjektet stakk av med prisen for «beste fortelling».

Side 1 av 34
12345...34