Tips og spørsmål

Redaksjonen er behjelpelig med å svare på spørsmål. Interreg.no ønsker også tips om aktiviteter og aktuelle problemstillinger knyttet til Interreg, eller gode prosjekteksempler som vi bør skrive om. Benytt skjemaet under, eller send oss epost på liv@linkon.no.

Tips og Spørsmål

Vi vil gjerne høre fra deg. Fyll inn skjemaet under og vi vil ta kontakt snarest.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan delta?

I utgangspunktet kan offentlige og private organisasjoner og bedrifter delta innenfor de geografiske og tematiske kriteriene som programmet setter. For private deltakere er det noe varierernde praksis. For mer informasjon om dette kontakt nasjonalt kontaktpunkt for det enkelte program. Resultater fra Interreg-prosjekter skal være allment tilgjengelige.

Hvordan kan jeg få støtte fra Interreg til mitt prosjekt?

Prosjektstøtte fra Interreg er søknadsbasert, og midler lyses ut jevnlig. Hvorvidt et prosjekt blir støttet eller ikke vil avhenge av kvaliteten på prosjektet og om prosjektet oppfyller formelle krav. Belsutning om prosjektstøtte fattes vanligvis etter konsensus-prinsippet.

Hvor mye støtte er det mulig å få?

En norsk prosjektdeltaker kan få inntil 50 % av støtteberettigede kostnader dekket. Hvilke kostnader som kan dekkes vil være spesifisert i de enkelte programmenes utlysninger og programdokumenter. Programdokumenter finnes under fanen «programdokumenter» på denne nettsiden.

Hvordan søker jeg?

Hvert program etablerer søknadsrutiner knyttet til sine utlysninger. Følg med på Interreg.no og de aktuelle programmenes nettsider for detaljert informasjon om søknadsprosedyrer.

Hvordan finner jeg samarbeidspartnere til et prosjekt?

Nasjonalt kontaktpunkt kan formidle ønske om samarbeidspartner til sine kontakter i de andre deltakende landene i programmet. Seminar og konferanser i regi av programmene er også egnede arenaer til å skape kontakt og interesse rundt mulige prosjektideer.

Hvem kan jeg henvende meg til for å få vite mer?

Hvert program har et nasjonalt kontaktpunkt som kan bistå med svar på spørsmål knyttet til programmet. Relevante kontaktpersoner under ulike program finner du under fanen «Kontaktpersoner» på denne nettsiden. Se også fanen «Om Interreg». Velg programområde Interreg A, B eller C fra undermenyen og se beskrivelsen for hvert program.