Sykling med STIL

Vil du se den fantastiske naturen i de nordlige delene av Finland, Norge og Sverige? Hva med å rulle igjennom landskapet med sykkel? Nå kan du reise sakte og klimavennlig på nye sykkelruter. Det er det snart klart for sykling med STIL på Nordkalotten.

Interreg Nord-prosjektet STIL har som mål å øke kunnskapen om sykkelturisme. Det skal også kartlegge sykkelruter i de nordlige delene av Finland, Norge og Sverige. Målet er også å skape et nettverk av reiselivsbedrifter, kommuner og andre interessenter for å utvikle turisme i spredt bebygde strøk.

Reis sakte og klimavennlig med sykkel

Prosjektet kommer i rett tid fordi man for tiden kan se en økning i turismen – både i de enkelte landene og over grensene på Nordkalotten. Dette gjør nordisk lokalturisme viktig. Sykling er en reiseform som legger vekt på lokale reisemål, korte avstander og klimavennlig transport. I tillegg viser reiselivstrender at besøkende ønsker aktiviteter i ferien og sykling blir stadig mer populært.

Nye sykkelruter

STIL-prosjektet har så langt identifisert en rekke egnede nordlige sykkelturer som er testet av ulike typer syklister. Traséenes egnethet er knyttet til veienes egenskaper som trafikk, eksisterende overnattingsmuligheter, butikker og serveringssteder med passende mellomrom. Videre er reiselivsbedriftenes interesse og entusiasme for å utvikle aktivitetene tatt i betraktning. Prosjektet har arrangert Workshops for bedrifter og andre interessenter og flere er planlagt i 2022.

UiT – Norges arktiske universitet er norsk prosjekteier.

Den gamle postruta

Et eksempel på en norsk sykkelrute er den gamle postruta mellom Alta og den Botniske viken. Ruta er en kombinasjon mellom grusvei, sti og asfalt og ble opprettet på 1700-tallet. Norge var under Danmark på den tiden og ruta var en del av linja til København. Her kan man sykle mellom fjellstuer på cirka 2 -7 mils avstand. Noen er i drift og andre ikke.

Løypa er relativt utfordrende, men man kan velge å syke veier ved vanskelige partier. Den følger dessuten Struves meridian bue.

-Dette er en kulturell reise som tar oss gjennom finsk, samisk og norsk kultur – både i landskapet og blant menneskene, sier Arild Røkenes, dosent ved UIT – Norges Arktiske universitet i Alta.
-Naturen i dette viddelandskapet er helt unik og kan anbefales for de som ønsker en aktiv og spennende reise, avslutter Røkenes.

Sykling på Nordkalotten. Arild Røkenes, dosent ved UIT.
Sykling på Nordkalotten. Arild Røkenes, dosent ved UIT.

Handelsruta

En annen rute som er delvis kartlagt gjennom STIL er ruta mellom Kilpisjärvi og Skibotn. Den er en gammel handelsrute mellom Finland og Norge.

STIL er forkortelse for «Slow travel in northern rural landscapes – routes for leisure biking»

Sykling på Handelsruta mellom Kilpisjärvi og Skibotn. Bilde: STIL
Sykling på Handelsruta mellom Kilpisjärvi og Skibotn. Bilde: STIL

Prosjektpartnerne er Naturressursinstituttet (Luke), Universitetet i Lappland og Lapplands yrkeshøgskole i Finland, Pajala kommune i Sverige og både Tromsø og Alta campus ved Norges arktiske universitet (UiT). Flere kommuner og andre aktører har også vist interesse for å samarbeide med STIL-prosjektet som avsluttes i slutten av september 2022, men som har tenkt å planlegge for en fortsettelse.

Du finner mer informasjon om STIL på

STIL nettstedet LUKE

STIL prosjektets nyhetsbrev

Om STIL på Facebook 

Om STIL på Instagram