Søk støtte

Søk støtte

Interreg-programmene gir økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter innenfor programmenes geografi og innsatsområder.

Hvem kan søke om støtte?

Både offentlig virksomhet og organisasjoner, som for eksempel kommuner og fylkeskommuner, universitet og høgskoler, forskningsinstitusjoner, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og statlige myndigheter kan søke. Også private bedrifter kan delta som fullverdige og støtteberettigede prosjektpartnere i flere av programmene.

Hva får du støtte til?

I korte trekk må du ha en idé til et prosjekt som sørger for å løse samfunnsutfordringer gjennom samarbeid med prosjektpartnere i andre europeiske land. Prosjektet må gi en merverdi som ikke kan oppnås ved å gjennomføre prosjektet lokalt/nasjonalt. Din organisasjon eller bedrift må sammen med samarbeidspartnerne finansiere minst 50 prosent av prosjektets omkostninger.

Ytterligere presiseringer finnes under den enkelte utlysing.

Fra idé til prosjekt – hvordan søke støtte?

På de ulike programmenes nettsider finner du detaljerte oversikter over hvordan du søker prosjektstøtte gjennom Interreg. For hvert Interreg-program med norsk deltagelse er det etablert nasjonale kontaktpunkt. Disse kan hjelpe deg med informasjon og støtte deg i søknadsprosessen.

Hos programsekretariatene finner du også egne prosjektrådgivere som kan hjelpe deg med prosjektutvikling og søknad.

I vår prosjektbank kan du hente inspirasjon fra gjennomførte flere hundre Interreg-prosjekter med norsk deltagelse.

Under Gode eksempler finner du beskrivelser av erfaringer og resultater som oppnås gjennom konkrete pågående eller avsluttede prosjekter hvor Norske partnere deltar.