ESPON: Entrepreneurial Regional Governance

Seminaret handler om «Entrepreneurial Regional Governance”. Offentlige/regionale myndigheter er ofte i en situasjon der de må fikse markedssviktene til fordel for innbyggerne. Seminaret vil hevde at myndighetene er i stand…