Programområder

Programområder

Programmene i Interreg Norge er delt inn i følgende fire områder:

A-programmer 

A-programmene finansierer utviklingsprosjekter langs grensen til Finland, Sverige og Danmark: AuroraSverige-Norge og Øresund-Kattegat-Skagerrak.

I tillegg deltar Norge i et grenseregionalt samarbeid med Russland, Kolarctic, innenfor rammen av EUs naboskapsinitiativ (ENI).

B-programmer 

B-programmene støtter til større utviklingsprosjekter i store, sammenhengende regioner; ØstersjøprogrammetNordsjøprogrammet og Nordlig Periferi og Arktis.

C-programmer

Programmet Interreg Europe legger til rette for nettverksbygging, deling og formidling av kunnskap og erfaringer mellom europeiske regioner med likhetstrekk, uavhengig av geografi. For eksempel vil øyregioner og fjellregioner kunne løse felles utfordringer gjennom samarbeid.

Andre programmer

Disse programmene samarbeider om kunnskaps- og resultatspredning til og fra Interreg-programmene.

De ulike programområdene dekker hele eller deler av det norske fastlandsterritoriet.