Tema: Bærekraftig transport (2014-2020)

BSR Electric

BSR Electric – Fostering e-mobility solutions in urban areas in the Baltic Sea Region Prosjektet skal redusere regionens utslipp av klimagasser gjennom å legge til rette for økt bruk av…

Hva vet du om Østersjøstrategien?

Gjennom Østersjøstrategien samarbeider landene rundt Østersjøen for å løse de grenseoverskridende utfordringene som regionen står overfor i dag.

Tok klimasats i Norge

Elbiler har for lengst blitt et vanlig syn på norske veier. Nå kommer de tyngre kjøretøyene for fullt!

SOHJOA BALTIC

Sohjoa Baltic prosjektet omfatter forskning, markedsføring og utprøving av automatiske førerløse elektriske minibusser som del av en offentlig transport kjede, med spesiell fokus på de første og siste metrene av…

ECOPRODIGI

ECOPRODIGI – Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through digitalisation Østersjøregionen er blant klodens mest trafikkerte og sårbare havområder. Shipping ei regionen er kraftig regulert og…

Side 5 av 34
1...456...34