Tema: Bærekraftig transport (2014-2020)

Ivret for Åttemillionerbyen

Fylkesordfører Anette Solli i Akershus var nylig i Europaparlamentet for å fortelle om behovet for bedre og raskere togforbindelser i «Åttemillionerbyen» Oslo-Gøteborg-København.

Kolarctic-midler til Boris Gleb

Kapasiteten ved grensestasjonen Boris Gleb mellom Norge og Russland skal seksdobles ved hjelp av Interreg-midler. Det blir det største Kolarctic-prosjektet i denne programperioden.

CNSS kobler skipsfart og klima

Prosjektet Clean North Sea Shipping har utviklet modeller som kobler skipsaktiviteter og utslipp med meteorologiske data. Prosjektet åpner nå for registrering til avslutningskonferanse i Bergen.

Side 34 av 34
1...3031323334