Framtidens havner er elektriske

Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Kjersti Bjørnstad var nylig i Skagen. Der fikk hun høre om framtidens havner på en Interreg-konferanse i regi av Skagen Utdannelsesenter. Interreg-prosjektet  «Skandinavisk Elektrisk Transportsystem II» (SETS) skal å bidra til omstilling til landstrøm i havnene i Skagerrak regionen for å redusere utslippene. Prosjektet ønsker også å løfte fram de miljøvennlige havnene som positive forbilder.

Muligheter for fremtidens havner

Ledende partner i prosjektet SETS, Skagen Utdannelsessenter, inviterte til en sluttkonferanse der mulighetene som finnes i framtidens havner var hovedtema.

Blant deltakerne var Universitet i SørØst Norge, Norske havner, Plug (Norges største landsstrømsvirksomhet), Stena Line og Jakup Dalunde fra Europaparlamentet.

Statssekretær Kjersti Bjørnstad, deltok fra Kommunal- og distriktsdepartementet og holdt innlegg om nordisk samarbeid og Interreg. 

Reduksjon av lokale utslipp og støy

– De praktiske løsningene vi har fått se her i Skagen er imponerende. For å møte framtidens krav til bærekraftig utvikling må også elektrifisering av havner gjøre at skip slipper å gå på aggregat. Det bidrar til å redusere lokale utslipp og støy. Samtidig gir Interreg ØKS programmet en mulighet for oss til å samarbeide med våre naboland om å finne løsninger på felles utfordringer, sier Bjørnstad.

Interreg prosjektet har deltakelse fra Frederikshavn Kommune/Energibyen, MARCOD, Skagen Havn, Frederikshavn Havn, Hirtshals Havn, Aarhus Universitet, Sotenäs kommune, Larvik havn, Grenland havn, Arendal havn og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Ladetilgang for båder på Skagen havn
Ladetilgang for båter på Skagen havn

Båter møter mange av de samme problemene som elbiler. Ladetilgangen varierer alt etter hvor de er på båten. En viktig lærdom av prosjektet har vært at ladekabler må være tilgengelig i havner. Transformatorer må også kunne flyttes.