Betydningen av Interreg i Norge

Betydningen av Interreg i Norge

Interreg er et viktig verktøy for gjennomføring av regjeringens politikk. Det økonomiske støtteprogrammet bidrag til regional- og distriktsutvikling, fremmer det grønne skiftet og fører til konkrete resultater som oppfyller regjeringens mål.

Interreg-programmene og Hurdalsplattformen har sammenfallende tematikk. Pengene fra statsbudsjettet til Interreg dobles gjennom bidrag fra norske prosjektpartnere.

Pengene fra statsbujdsjettet til Interreg dobles gjennom bidrag fra norske prosjektpartnere.

På samme måte vil kutt i bevilgninger til Interreg føre til langt større reelle kutt.

Kutt i bevilgninger til Interreg føre til langt større reelle kutt

Det er utarbeidet en presentasjon som beskriver temaene i de ulike Interreg programmene. Videre gir den en rekke eksempler på konkrete resultater som oppnås gjennom prosjektene.

Interreg-programmer

Programmene utvikles og prosjektene besluttes i fellesskap mellom landene i programgeografien.

Prosjektene fører til resultater som gir effekt over tid. Norske deltakere stiller med inntil 50 % av finansieringen. Dette fører til at den nasjonale Interreg-finansieringen dobles. Dette sikrer at aktørene ser stor egennytte av å delta og fører til forankring og eierskap til prosjekter og resultater.

Dersom du ønsker å motta PowerPoint-versjonen av presentasjonene kan du ta kontakt med Ann-Irene Sæternes. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt

Ann Irene Sæternes

Østlandssamarbeidet

+47 95 83 27 58

annsa@viken.no

Koordinator for Interreg Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)