EnviSuM vant gjev EU-pris

Den gode fortellingen sier ikke noe vi vet fra før. Men er deling av erfaringer og ideer som gir ny kunnskap og forståelse. De er gjerne konkrete og konsise. De kan være lærerike og underholdene, og de kan fortelle oss om noe universelt og viktig på en smart og informativ måte.

EnviSuM-prosjektets interaktive kart passer perfekt til denne beskrivelsen, og ble dermed en av tre prisvinnere under EU-kampanjen #EUinmyregions 2020. Konkurransen som ble organisert av DG REGIO, EU-ministeriet for byer og regioner, hadde som formål å løfte fram de beste fortellingene fra initiativer og prosjekter over hele Europa.

Meterologisk institutt deltar i EnviSuM som samler ledende eksperter innen klima- og utslippseffekter fra Norge, Sverige, Finland, Estland, Tyskland og Polen.

Prosjektet er en del av Østersjøprogrammet og har status som flaggskipprosjekt i Østersjøstrategien.

LES MER: EnviSuM styrker kunnskapen om reduserte utslipp fra skipsindustrien

Smart formidling gjennom interaktivt kart

Til konkurransen hadde EnviSuM lagd et interaktivt kart med fakta, videoer og historier som på en smart måte forteller hvilken rolle den maritime industrien har for å skape bedre luftkvalitet i Østersjøen, basert på EnviSuM-prosjektets funn og resultater.

Thaysa Portala fra finsk side koordinerte arbeidet med å sette sammen kartet, og skal ha mye av æren for at prosjektet gikk av med seieren.

Bedre rustet til å møte nye utslippskrav

Bærekraftig skipsfart er noe som opptar mange. Men frem til nå har det vært begrenset med kunnskap om de konkrete samfunnsgevinstene som reduserte utslipp fra sjøfarten gir.

EnviSuM-prosjektets overordnede mål har vært å styrke kunnskapsgrunnlaget og utvikle de nødvendige verktøyene for å vurdere helse-, kostnads-, og miljøeffekter fra skipsfarten i Østersjøen. Dette vil gjøre den maritime industrien bedre rustet til å møte nye og strengere utslippskrav.