Sømløse turer for sårbare grupper

Mobiliteten til sårbare grupper som funksjonshemmede, eldre, mindreårige og arbeidsledige er begrenset, særlig i tynt befolkede områder i Østersjøregionen. Vanlige lokale tjenester oppfyller ikke alltid brukernes forventninger. Hvordan skaper man et tilbud som flere kan ta i bruk og som er kostnadseffektivt?

– I Interreg Østersjøprosjektet RESPONSE adresserer vi utfordringene som ligger i å utvikle bærekraftige løsninger for bestillingstransport og å samordne tilbudet med øvrig kollektivtransport, sier Ola Sondre Elgshøen. Han har koordinert aktiviteten i prosjektet i Innlandet, i tillegg til koordineringen opp mot prosjektet internasjonalt.

Deler innsikt

Gjennom pilotprosjekter hos samarbeidspartnere i Estland, Norge, Sverige og Danmark har partene i RESPONSE-prosjektet fått en bedre forståelse av planlegging og drift av løsninger i det virkelige liv, samtidig som de har dratt nytte av hverandres erfaringer.

De har sett på alternative løsninger for hvordan man kan transportere innbyggere fra ett sted til et annet.

Gjennom prosjektet har de utviklet flere verktøy og løsninger, blant annet forretningsmodeller og en egen håndbok om å forbedre reiseopplevelser blant sårbare reisegrupper. Alt materiale er tilgjengelig på RESPONSE sin offisielle kommunikasjonsplattform.

Trygg transport til trening

RESPONSE-partneren Innlandstrafikk med prosjektleder Ola Sondre Elgshøen etablerte i samarbeid med Gjøvik kommune to minibuss-ruter basert på treningsoppsettet til det lokale idrettsanlegg Vind idrettspark, hvor mange lokale barn deltok.

– De fleste av barna ble kjørt til og fra treningen av foreldrene sine, gjerne én og én i hver bil. De nye minibussrutene ga barna et trygt og miljøvennlig transportalternativ, samtidig som det fremmet offentlig transport i tidlig alder, forteller Elgshøen.

Nå er Gjøvik kommune og Innenlandstrafikk i gang med en evaluering av prosjektet.

– Dessverre måtte piloten settes på pause grunnet pandemien, rutepiloten endte opp med å bli kjørt intensivt i en periode på fire måneder høsten 2021. Antall reisende per kjørt avgang på rutene var likevel noe høyere enn det totale gjennomsnittet på øvrige bestillingsruter i Innlandet.

Dør-til-dør

I en annen del av landet, i Sauda i Rogaland, ble pilotprosjekt «HentMeg» organisert av RESPONSE-prosjektpartneren Kolumbus, eid av Rogaland fylkeskommune. Kolumbus tilbyr buss-, båt- og mobilitetstjenester i Norge.

Piloten, som i dag er blitt en etablert del av kollektivtilbudet, har som mål å tilby dør-til-dør-tjenester i en region hvor det er få reisende, og hvor befolkningen var misfornøyde på grunn av den lave frekvensen av avganger på lokalbussen. Målet var å se om et annet og bedre tilbud kunne tilbys til samme kostnad.

– Resultatet ble en form for bestillingsskyss. Innbyggerne kan bestille transport der de er innenfor et begrenset geografisk område og til visse tider. Løsningen er bedre for miljøet, hvorfor kjøre en strekning når ingen benytter seg av tilbudet? sier Ivar Aase Driftsleder transport for Haugalandet, Ryfylke Nord og HentMeg.

Må tilpasses geografi og utfordring

Undersøkelser viser at innbyggerne i Sauda opplever dette tilbudet som bedre enn den vanlige rutebussen. Aase forklarer at dette ikke nødvendigvis fungerer overalt. Sauda er kompakt, kommunen er fire kilometer i omkrets, og de fleste skal inn og ut av sentrum.

– Det nye tilbudet er ikke billigere, men det er en bedre løsning enn den vi hadde før og folk er mer fornøyd, avslutter Aase.