Møter morgendagens maritime utfordringer med bærekraftig teknologi

Østersjøen er et av verdens travleste sjøområder. Innhavet som deler grense med ni land, møter stadig nye reguleringer som legger et stort press på maritim sektor. Dette innebærer blant annet strengere krav til drivstoffinnhold og medfølgende utslipp. Passasjerer, gods- og transportaktører, etterspør også flere miljøvennlige løsninger til sjøs.

Samtidig møter maritim sektor en økende konkurranse fra globale aktører. Utfordringen er dermed hvordan man kan skape verdier og tilby enda bedre tjenester med færre ressurser, mindre forurensning og avfall.

Helhetlig tilnærming til miljø og økonomi

Milla Harju fra Universitetet i Turku i Finland, har vært prosjektleder i ECOPRODIGI, et Interreg-prosjekt med fokus «øko-effektive» tiltak. Det vil si løsninger som både er miljøvennlige og kostnadseffektive.

– Prosjektet ble til som en respons på industriens behov. Først og fremst med tanke på det marine miljøet. Strengere krav har kommet fra blant annet IMO, EU, og på ulike nasjonale nivå. Samtidig ønsker man å beholde markedene og verdiene som skapes i regionen. Dette krever rask omstilling, og vi har forsøkt å skape et miljø for digitale løsninger som svar på dette, fortalte Harju under prosjektets digitale avslutningsseminar.

ECOPRODIGI har hatt en helhetlig tilnærming til maritim sektor i Østersjøen, med fokus på miljømessige og økonomiske faktorer gjennom ulike stadier av fartøyers virke – alt fra maritim design og bygging, drift, vedlikehold, oppbevaring, og vraking. Prosjektet har opparbeidet en verdifull kunnskapsbase om kostnadseffektive og grønne tiltak, og utviklet egne digitale løsninger som kan måle, visualisere og forbedre maritim industriproduksjon.

Samler ledende aktører fra maritim industri

21 aktører fra henholdsvis Norge, Sverige, Danmark, Finland, Polen og Litauen har deltatt i prosjektsamarbeidet, som har Universitetet i Sørøst-Norge (USN) med på laget fra norsk side. Prosjektet er en del av Østersjøprogrammet, og har status som flaggskipprosjekt i Østersjøstrategien (EUSBSR).

– Halvparten av deltagerne har vært tilknyttet maritim sektor. Fordelen er at vi kan skape praktiske løsninger som kan implementeres direkte hos disse, uttrykker Harju.

Gir muskler til å omstille

Prosjektet har hatt tre fokusområder rettet opp mot maritim sektor. Det første har vært å bruke talldataene til skip i drift, for så å optimalisere drivstoffbruk. Prosjektet har også jobbet opp mot lagring av gods og redusering av ventetid i havnene. Dette gir muligheter for at skip kan gå saktere, mer miljøvennlig og økonomisk. Til sist har man sett på verftsindustrien, hvor man har analysert en rekke interne og eksterne prosesser ved to skipsverft i henholdsvis Litauen og Finland.

Utvikling av læringsmateriell og opplæring har stått sentralt i ECOPRODIGI, og det er gitt kursing i øko-effektive tiltak overfor ledende maritime aktører. Prosjektet har attpåtil utviklet et digitalt «veikart» for bærekraftige tiltak.

Viktig med myndighetene om bord

ECOPRODIGI har jobbet tett opp mot myndigheter med egne workshops, samt gitt anbefalinger med mål om å demonstrere teknologiens muligheter.

– Hele veien har det vært viktig å sørge for at beslutningstagerne henger med på teknologiutviklingen. I løpet av prosjektperioden har vi presentert våre resultater og nøkkelverktøy som de selv kan ha nytte av, sier prosjektlederen. 

HER kan du lese mer om ECOPRODIGI.