URBACT

URBACT

URBACT er et program for å dele kunnskap og god praksis mellom byer og andre forvaltningsnivåer i Norge og flere land i Europa.

Norske regioner

Hele Norge inngår i programmet.

Om programmet

URBACT er et program for å dele kunnskap og god praksis mellom byer og andre forvaltningsnivåer. Formålet er å fremme en integrert bærekraftig byutvikling og forbedre byenes kapasitet og kompetanse til å utvikle og implementere politikk, strategier og handlingsplaner for byutvikling. Det er ingen minstekrav til størrelse på byene som deltar i URBACT. For mer informasjon se www.urbact.eu

Du kan lære mer om URBACTs måte å jobbe på i denne filmen.

Samarbeidsregioner over landegrensene

Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland, Nederland, Belgia, Luxembourg, Irland, Frankrike, Spania, Italia, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Hellas, Italia, Slovenia, Kroatia, Portugal, Kypros og Sveits.

Albania, Montenegro, Serbia, Republikken Nord-Makedonia og Bosnia-Herzegovina  (under det såkalte «Instrument for Pre-Accession Assistance», ikke bekreftet).

Hvem kan søke om støtte?

Aktørene må ha ansvar for eller kompetanse innenfor byutvikling.

Finansiering 2021 – 2027

EU ERDF: € 79 679 000 og Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA): € 5 000 000
Norske Interreg-midler: € 244 000

Programmets nettside

Du vil finne informasjon om tidligere programperioder på programmets nettside.

https://urbact.eu/

Kontakt

Vidar Jensen

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 90 68 82 64

Vidar-Martin-Hasle.Jensen@kdd.dep.no

Kontaktperson for URBACT for KDD