Øresund-Kattegat-Skagerrak

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Samarbeidsprogrammet dekker en dynamisk grenseregion som omfatter ni millioner innbyggere rundt havene Kattegat, Skagerrak og Øresund i storbyområder som København-Malmø, Göteborg og Oslo, samt landområdene rundt.

Norske regioner

Agder, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark, og Oslo.

Om programmet

Visjonen for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027 er:

«ØKS – en funksjonell grenseregion»

Programmet omfatter kystregioner og storbyregioner, og består av to delprogrammer, som formelt fungerer som én programenhet.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

Programmet støtter både forprosjekter og hovedprosjekter.

Samarbeidsregioner

Västra Gøtalandsregionen, Region Halland og Region Skåne i Sverige. Region Hovedstaden, Region Skjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland i Danmark.

Hvem kan søke om støtte?

Finansiering 2021 – 2027

EU (ERDF): € 141 300 000
Norske Interreg-midler: NOK 79 400 000

Medfinansiering på norsk side vil være 50% IR og på EU-siden vil det være 60% ERDF

Norsk budsjett fastsettes i de årlige statsbudsjett vedtatt av Stortinget. Det tas forbehold om eventuelle endringer. Programmets nettside.

Du vil finne informasjon om tidligere programperioder på programmets nettside.http://www.interreg-oks.eu/

Informasjonshefte (.pdf)

Kontakt

Thomas André Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

thomashan@ofk.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Jon Halvard Eide

Agder fylkeskommune

+47 91 69 75 22

Jon.Halvard.Eide@agderfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe, og kontaktperson for Agder i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak