Tema: Bærekraftig transport (2014-2020)

Fossilfri grenseregion 2030

Den teknologiske utviklingen for fossilfri transport går raskt, men implementeringen av ny teknologi går for langsomt til at klimamålene kan nås. Fossilfri grenseregion 2030 vil bidra til en raskere omstilling…

– Med Interreg skaper vi mer sammen!

Med god drahjelp fra Interreg-samarbeidet har Kunnskapsbyen Lillestrøm blitt en norgesledende kunnskapsklynge innen fornybar energi og velferdsteknologi.

EVUE II

EVUE II (2013-2015) bygger videre på Oslo kommunes deltagelse i URBACT-prosjektet EVUE (2009-2013), som fokuserte på utvikling av ladestasjoner for elektriske biler. Oslo var på det tidspunktet i front på…

CSHIPP

CSHIPP – (Clean Shipping Project Platform), bringer sammen prosjekter og organisasjoner som fokuserer på rent shipping-industri i Østersjøregionen. Formålet er å øke tilslutningen, kontakten og effekten av arbeidet som aktører…

ARINKA II

I KOLARCTIC-regionen er jernbanen en viktig transportvei for gods og folk. Turister er også en økende forbruker av toget. Den generelle trenden, både i Kolarctic-regionen og Europa, viser et økende…

Barents on time

Hundrevis av reisende krysser grensene mellom Norge, Russland og Finland daglig. Men å reise med buss er ikke alltid den mest effektive og smidige formen for transport. Prosjektet Barents on…

NABL

Prosjektet skal sørge for bedre øst-vest passasje mellom transportkorridorer på Nordkalotten, samt grensekryssende mobilitet i Kolarctic-regionen.