Botnia-Atlantica

Botnia-Atlantica

Programområdet dekker midtre og nordlige deler av Norge og Sverige, og inkluderer også de vestligste delene av Finland.

Norsk region

Nordland.

Om programmet

Programområdet dekker midtre og nordlige deler av Norge og Sverige, og inkluderer også de vestligste delene av Finland. Interreg Botnia-Atlantica legger til rette for økt innovasjon, et sterkere næringsliv, utvikling av natur- og kulturarv og gode samferdselsløsninger mellom øst og vest.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

Samarbeidsregioner

Gävleborgs län, Västebottens län og Västernorrlands län i Sverige; Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa og Pohjanmaa i Finland.

Hvem kan søke om støtte? 

Finansiering 2014 – 2020

EU (ERDF): € 34 100 000
Norske Interreg-midler: € 5 700 000

http://www.botnia-atlantica.eu/

Dokumenter

Prosjekthåndbok

Samarbeidsprogram