NEXT Kolarctic

NEXT Kolarctic

Interreg NEXT Kolarctic 2021-2027 er avsluttet, på grunn av Russlands krig i Ukraina.

Historier fra Kolarctic CBC 2014 – 2020 programmet

Kolarctic Cross Border Cooperation 2014-2020 (Kolarctic CBC) er et program for samarbeid mellom landene, regionene og aktører i Barents-regionen. Programmet har tilbudt finansiering for å styrke det grenseoverskridende samarbeidet mellom regionene på Nordkalotten og i nordvest Russland.

Etter Russlands invasjon i Ukraina i 2022 ble programmet endret til å støtte samarbeid mellom regionene i den nordiske delen av Barents. Kolarctic CBC 2014-2020 er en del av flere European Neighbourhood Instrument programmer (ENI) på den eksterne grensen til EU.

En rekke gode prosjekter

I løpet av programperioden har Kolarctic CBC finansiert en rekke prosjekter innenfor programmets målsetninger. Prioriterte områder i programmet var nærings- og SMB-utvikling, beskyttelse av miljø og klimatilpasning, bærekraftig transport og kommunikasjonssystemer for økt tilgjengelighet i/til regionen samt bidrag til god forvaltning i grenseområdene.

De siste prosjektene ble avsluttet i 2023. På nettsiden det vises til nedenfor,  ligger det en presentasjon som viser mange av prosjektene i programmet, og resultatene de har oppnådd. Du finner også mer informasjon om selve programmet, prioriterte tema i programmet og prosjektpartnere på denne nettsiden.

En evaluering av Kolarctic CBC programmet er under utarbeidelse. Informasjon om denne vil bli publisert her.

Kolarctic CBC

Du vil finne informasjon Interreg Kolarctic CBC her.

Norske pågående og tidligere programmer finnes på www.kolarctic.no

Kontakt

Lisbeth Nylund

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 90 97 71 73

Lisbeth.Nylund@kdd.dep.no

Medlem i overvåkingskomiteen for Nordlig Periferi og Arktis.
Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic CBC

Jan Martin Solstad

Finnmark fylkeskommune

+47 78 96 31 23

+47 41 45 05 00

jan.martin.solstad@ffk.no

Kontaktperson for naboskapsprogrammet Kolarctic CBC