Kolarctic NEXT

Kolarctic NEXT

Arbeidet med Interreg NEXT Kolarctic 2021-2027 er stilt i bero på grunn av Russlands krig i Ukraina.

Se mer informasjon på programmets nettside: What next? 2021-2027 Kolarctic CBC

Dette er et grenseregionalt samarbeidsprogram over EUs yttergrenser, og dekker et område større enn to frankriker. Innbyggertallet er knapt 3 millioner. For budsjettperioden 2021-2027 ble geografien med nordvest-Russland, Nord-Finland og Nord-Svergie (EU) og Nord-Norge videreført. NEXT Kolarctic ble flyttet tilbake i Interreg familien. Programarbeidet er ikke ferdigstilt.

Kolarctic 

Du vil finne informasjon Interreg Kolarctic på programmets felles nettside.

Norske pågående og tidligere programmer finnes på www.kolarctic.no

http://www.kolarctic.info/