Nordsjøprogrammet

Nordsjøprogrammet

Nordsjøprogrammet skal bidra til å sikre en grønn og bærekraftig fremtid for Nordsjøområdet. Programmet fremmer samarbeid på tvers av deltakende Nordsjøregioner gjennom prosjektsamarbeid hvor man kan teste ideer og løse konkrete stedsbaserte utfordringer sammen med europeiske partnere. Norge deltar i Nordsjøprogrammet med årlig bevilginger under statsbudsjettet.

Norske regioner

De norske regionene som inngår i programmet er Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Oslo.

Om programmet

Samarbeidsprosjekter i Nordsjøprogrammet for 2021 – 2027 skal utvikle og teste innovative og nye løsninger som skaper levende og bærekraftige samfunn.

Hovedmål til programmet er å sikre utviklingen av grønne og smarte samfunn som leverer under EU sin Green Deal Partnere fra regioner i de seks deltakende landene kan søke prosjektmidler for å gjennomføre prosjekter for å løse konkrete problemstillinger under spesifikke tema eller deltaområder.

Programmet støtter samarbeidsprosjekt innenfor:

Nordsjøprogrammet har fire hovedprioriteringer:  

  1. Robuste og smarte samfunn i Nordsjøregionen
  2. Grønn omstilling i Nordsjøregionen
  3. Nordsjøregionen i beredskap for klimaendringer
  4. Bedre styring i Nordsjøregionen

Spesifiserte mål finnes på programmets egen nettside.

I tillegg har programmet definert tre tverrgående tema som er viktige brikker for å oppnå programmets mål. Disse er

Det finnes to typer prosjekt i programmet, småskalaprosjekt og hovedprosjekt.

Småskalaprosjektene har et maksimalt budsjett på € 500 000 og skal gå over maksimum18 måned med mellom tre og syv partnere. Disse har litt andre rammevilkår enn vanlige hovedprosjekt.

Hovedprosjektene har to faser. Det skal først søkes om «Expression of Interest» (E0l). Godkjente EoI kan søke om hovedprosjekt. Disse må ha minimum tre partnere fra tre forskjellige land i programområdet. Det er ingen budsjettbegrensinger, men sunn fornuft og kost/nytte er viktige prinsipper.

Det finnes mer detaljert informasjon på programmets nettside.

Samarbeidsregioner over landegrensene

7 land rundt Nordsjøen deltar. Mer informasjon om spesifikke land og regioner finnes på programmets nettside.

Hvem kan søke om støtte?

Alle typer organisasjoner som tilhører det norske programområdet kan søke – offentlig sektor, frivillig sektor, akademia og utdanningsinstitusjoner, stiftelser osv. Privat sektor og bedrifter kan også søke og motta støtte. Norske styresmakter stiller krav til økonomisk og menneskelig ressurser og kapasitet i tillegg til faglig kompetanse hos søkere.

Finansiering 2021 – 2027

EU (ERDF): ca. € 151.000.000
Norske Interreg-midler: € 2.291.262

Norske midler er videre basert på årlige bevilgninger i statsbudsjettet.

Støttegraden er 60% for partnere fra EU medlemsland og 50% for norske partnere.

Du vil finne informasjon om tidligere programperioder på programmets nettside.

Kontakt

Kate Clarke

Vestland fylkeskommune

+47 93 46 76 45

kate.clarke@vlfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt Interreg Nordsjøprogrammet

Vidar Jensen

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 90 68 82 64

Vidar-Martin-Hasle.Jensen@kdd.dep.no

Medlem i overvåkningskomiteen i Interreg Nordsjøprogrammet for KDD

Samarbeidsprogram (.pdf)