Resultatkonferanse om mobilitet og bærekraft – hold av datoen 18. november!

Interreg-prosjektet Stronger Combined har sitt siste arrangement 18. november. Det blir en hel dag med nettsendinger som presenterer prestasjoner og lærdom fra prosjektet, samt beste praksisveiledning og mye mer!

Alternativer til å eie private kjøretøy

Stronger Combined er et prosjekt medfinansiert av Interreg Nordsjøprogrammet for å omorganisere transport for å takle mobilitets- og bærekraftutfordringer. Dette gjør de ved å tilby et alternativ til å eie private kjøretøy i tynt befolkede områder.

Norsk pilot med kollektivtrafikk til fjellstier

Stronger Combined består av tretten partnere fra hele Nordsjøområdet. En samarbeidspartner er Innlandstrafikk. De vil presentere hvordan de har jobbet med kommunikasjon rundt sitt arbeid med fjellstier som tilbyr kollektivtrafikk helt til start- og endepunkt for turstier. Innlandstrafikk vil presentere i økten Markedsføring til spesiell befolkning, sammen med de andre tolv partnerne.

Her kan du lese mer om Innlandstrafikks pilotprosjekt.

Resultatkonferanse

Under den kringkastede konferansen vil vi diskutere hvordan de ulike partnerne til Stronger Combined har taklet ulike mobilitetsutfordringer på hver sin måte. De presenterer sine ulike pilotprosjekter, hva resultatene har vært og hvilke konklusjoner du kan trekke fra disse resultatene.

Dagen vil bestå av ulike mobilitetstemaer, som: Mobilitetsknutepunkter med en viktig rolle for (e-)sykkelen, Interoperabilitet og multimodalitet i landlige, småby- og turistregioner, tekniske løsninger, markedsføring til spesielle befolkninger og utfordringer knyttet til covid- 19.

Programmet for resultatkonferansen 18. november 2022.

Du finner mer om resultatkonferansen og lenke til påmelding her.

Kontakt

Kate Clarke

Vestland fylkeskommune

+47 93 46 76 45

kate.clarke@vlfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt Interreg Nordsjøprogrammet