Tema: Bærekraftig transport (2014-2020)

Value2Sea

Prosjektet Value2Sea vil styrke den miljørettede transportutviklingen ved å identifisere forbedringsmuligheter i transportkjeden i ØKS-regionen. Gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter, skal prosjektet identifisere muligheter som gagner både miljø…

Skandinavisk Elektrisk Transportsystem II (SETS)

SETS II vil bidra til at havner i regionen skal kunne omstille seg til landstrøm enda raskere, og dermed minske karbonutslippet. Prosjektet ønsker også å løfte fram de «miljøvennlige» havnene…

– Handling skaper holdning. Ikke omvendt.

Skal vi nå målet om redusert utslipp, er det viktig med konkrete handlinger og gode eksempler på hvordan klimavennlige løsninger også kan være lønnsomme. Det er budskapet fra Hela Gröna Vägen.

Sammen om en fossilfri grenseregion i 2030

På knapt tre år har Interreg-prosjektet Hela Gröna Vägen kommet langt på veien om å skape en fossilfri grenseregion innen 2030. Nylig publiserte prosjektpartnerne en film som formidler noen av de gode tiltakene som har blitt til i løpet av prosjektets levetid.