ESPON 2030

ESPON 2030

Europa må møte en rekke utfordringer i årene fram mot 2030. Økonomien skal endres i grønn og klimanøytral retning, det skal finnes en framtid for alle lokalsamfunn, og nye former for styring bør utvikles. ESPON 2030 skal bidra til møte behovene for forskningsbasert kunnskap blant myndigheter på alle nivå. 

Norske regioner

Programmet ESPON 2030 dekker hele Norge.

Om programmet

ESPON 2030 skal inspirere utvikling av politikk ved å ta fram og formidle ny, anvendbar og etterspurt forskningsbasert kunnskap om geografiske særtrekk.  

Kunnskap fra ESPON-programmet kan anvendes innen:

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innen prioriterte områder 

ESPON 2030 tar fram kunnskap som dekker ulike tema:   

Programmet ESPON 2030 har utlysninger som er tilgjengelige for norske deltakere

Informasjon om åpne utlysninger i ESPON-programmet finnes under.

Samarbeidsregioner over landegrensene

EUs 27 medlemsland og EFTA-landene Sveits, Norge, Island og Liechtenstein deltar i ESPON 2030.

Hvem kan søke om støtte?

Målgrupper og søknadskriterier publiseres på ESPONs hjemmeside.

Finansiering 2021 – 2027

EU (Europeisk regionale utviklingsfond): 60 millioner €

Du vil finne informasjon om tidligere programperioder på programmets nettside.

Kontakter

Erik Hagen

Innlandet fylkeskommune

+47 95 20 52 96

erik.hagen@innlandetfylke.no

Najonalt kontaktpunkt ESPON.

Odd Godal

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 99 25 51 76

odd.godal@kdd.dep.no

Seniorrådgiver, Regionalpolitisk avdeling i KDD, Medlem i overvåkningskomiteen for ESPON.