Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge er et tosidig samarbeid mellom grensefylker langs den norsk- svenske grensen.

I hvert prosjekt vil det alltid være minimum en svensk og en norsk prosjektaktør.

Norske regioner

De norske regioner som inngår i programområdet er Trøndelag, Innlandet og deler av Viken.

Bilde viser Fredsmonumentet på Morokulien som symbol på samarbeid mellom broderfolket. (Foto Hello kommunikasjonsbyrå)
Bilde viser Fredsmonumentet på Morokulien som symbol på samarbeid mellom broderfolket. (Foto Hello kommunikasjonsbyrå)

Om programmet

Visjonen for Interreg Sverige-Norge 2021 – 2027 programmet er:

«En bærekraftig utvikling og omstilling i en attraktiv grenseregion uten grensehinder».

Programmet strekker seg fra dynamiske storbyområder til mer grisgrendte fjellområder i nord, og deles inn i to delområder:

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

Sverige-Norge 2021-2027 programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor fire hovedmål, med ni tilhørende innsatsområder:

En smartere grenseregion

En grønnere grenseregion

En mer sosial grenseregion

En sterkere grenseregion

Det kan søkes om støtte til tre typer prosjekter:

Se FILM om Interreg Sverige-Norge

Samarbeidsregioner over landegrensene

Västernorrland län, Dalarnas län, Jämtlands län, Värmlands län og Västra Götalands län. Temaer og innsatsområder er felles for hele programområdet.

Hvem kan søke om støtte?

Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke om støtte.

Finansiering 2021 – 2027

EU (Europeisk regionale utviklingsfond): € 47 000 000
Norske Interreg-midler: € 12 500 000

Norsk budsjett fastsettes i de årlige statsbudsjett vedtatt av Stortinget. Det tas forbehold om eventuelle endringer. 

Du vil finne informasjon om tidligere programperioder på programmets nettside.

Kontakt

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

helkri@innlandetfylke.no

Sekretariatsleder Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

Sidsel Trønsdal

Trøndelag fylkeskommune

+47 92 45 31 63

sidtr@trondelagfylke.no

Seniorrådgiver Interreg Sverige-Norge, Trøndelag fylkeskommune
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

Marie B. Låte

Innlandet fylkeskommune

+47 41 22 87 33

marboh@innlandetfylke.no

Rådgiver kommunikasjon Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

Stig Are Skoglund

Innlandet fylkeskommune

+ 47 95 72 84 58

Controller Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

Marion Godager Tveter

Innlandet fylkeskommune

+47 97 51 02 58

maitve@innlandetfylke.no

Prosjektrådgiver Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune