Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

INTERREG A

A-programmene handler om grenseregionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som ligger langs eller på hver sin side av en nasjonalgrense. For Norge betyr dette samarbeid med grenselandene; Sverige, Finland, Russland og Danmark.

De ulike A-programmene:

INTERREG B

B-programmene handler om regionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som har geografisk nærhet til hverandre, og som møter felles utfordringer.

De ulike B-programmene:

INTERREG C

Interreg C prioriterer formidling og deling av erfaringer og bygging av nettverk mellom regionale og lokale aktører fra hele Europa.

De ulike C-programmene:

ANDRE

Norge deltar i flere interregionale samarbeidsprogrammer i Europa. Her under presenteres programmer som er viktige i forhold til kunnskaps- og resultatspredning til og fra Interreg-programmene.

De ulike ANDRE-programmene:

Gode eksempler

Gå til arkiv

Visit Arctic Europe har skapt 400 nye reiselivsjobber

Les mer
A

Eksporterer norsk bærekraftsmodell til Sverige

Les mer
A

Interreg-bussen går så det suser

Les mer
C

Etablerte ny forening for kulturturisme og næringsutvikling

Les mer
B

Hvaler bygger landets første ladestasjon for el- og hybridbåter

Les mer
A

Économusée-samarbeidet gir varige resultater

Les mer
B

Serverte EU godbiter fra Interreg-samarbeidet

Les mer

Loser bedriftene til nabolandet

Les mer

URBACT deler suksesshistoriene fra Europas byer

Les mer
A

Ciderhuset i Balestrand er utnevnt til Économusée

Les mer
B

Prisvinnende bibliotek i Latvia er bygget på EØS-midler og Interreg-kunnskap

Les mer
A

Gode eksempler på miljøvennlig trebruk løftes fram i Europa

Les mer
A

Interregsamarbeidet ga oppsiktsvekkende resultater. Nå forsterkes arbeidet for å redde eksklusiv lakseart

Les mer
A

Fjellreven lykkes med Interreg-hjelp

Les mer

– Gassbilene er helt suverene

Les mer
A

Interreg-samarbeid førte til verdens fremste klimabygg

Les mer
A

Solklyngen er et Interreg-produkt

Les mer
A

Intensiverer støtten til vår mest truede dyreart

Les mer
A

Tre år etter at det ble avsluttet, når Interreg-prosjektet målet sitt.

Les mer
A

Slik blir Vefsna reetablert som internasjonal sportsfiskedestinasjon

Les mer
A

Bruker erfaringene fra internasjonalt samarbeid i etablering av nasjonal næringsklynge for solenergi

Les mer
A

Kulturforskjeller er så visst ingen hindring for barnevernssamarbeid i nord: 4000 barn i risikosonen har fått hjelp.

Les mer
A

Det startet med en sti i sjøkanten. I dag åpner kyststripen døren til stadig nye brukere.

Les mer
A

Action! Interreg-partnere la grunnlaget for varig filmsamarbeid.

Les mer
A

Hvor stort er egentlig omfanget av norske kommuners og fylkeskommuners deltagelse i Interreg? Og er det nyttig?

Les mer

Val videregående skole har gjort hele Europa til klasserom for sine elever, etter positive opplevelser gjennom Interreg.

Les mer
C

Osloregionen kan unngå klassiske storbytabber: Sjelden har Interreg-prosjekter vært bedre timet...

Les mer
C

Dette er vår tids grenseloser. De svarer på 1.700 grenseløse spørsmål hver eneste måned.

Les mer
A

Bare det beste er godt nok for bergenserne. Derfor utviklet de like godt en ny buss...

Les mer
B

Norge drar i dag veksler på redningspersonell og utstyr fra en rekke land, dersom det skulle skje større ulykker og naturkatastrofer på Nordkalotten.

Les mer
A

Problemer som følger av klimaendringer er gjerne ultralokale. Løsningene er alltid langt borte. Dermed blir internasjonalt samarbeid essensielt.

Les mer
B