Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

INTERREG A

A-programmene handler om grenseregionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som ligger langs eller på hver sin side av en nasjonalgrense. For Norge betyr dette samarbeid med grenselandene; Sverige, Finland, Russland og Danmark.

De ulike A-programmene:

INTERREG B

B-programmene handler om regionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som har geografisk nærhet til hverandre, og som møter felles utfordringer.

De ulike B-programmene:

INTERREG C

Interreg C prioriterer formidling og deling av erfaringer og bygging av nettverk mellom regionale og lokale aktører fra hele Europa.

De ulike C-programmene:

ANDRE

Norge deltar i flere interregionale samarbeidsprogrammer i Europa. Her under presenteres programmer som er viktige i forhold til kunnskaps- og resultatspredning til og fra Interreg-programmene.

De ulike ANDRE-programmene:

Good examples

Go to archive

Utvikler SITE-regionen som internasjonal merkevare

Read more
A

Gjør Østersjøen mer miljøvennlig med naturgass

Read more
B

Går sammen om å redde den nordiske biestammen

Read more
A

Forteller felles kulturhistorie gjennom norsk-svensk Interreg-prosjekt

Read more
A

Interreg er viktig for regjeringens havstrategi

Read more
B

1.200 flere unge i arbeid gjennom Nordisk jobstart+

Read more
A

Samarbeid over grensen gir bedre kriseberedskap

Read more
A

Har gjort hverdagen enklere med velferdsteknologi

Read more
A

Interregionalt samarbeid for en bærekraftig cruisenæring

Read more
A

Setter villakesen på dagsorden

Read more
A

– Handling skaper holdning. Ikke omvendt.

Read more
A

Setter bioøkonomi på dagsorden

Read more
A

AR-teknologi gjør brukere til digitale detektiver

Read more
B

Gjør forskning om endringer i musikkbransjen mer tilgjengelig

Read more
A

Fortsetter arbeidet for bærekraftige transportløsninger i Europas byer

Read more
B

Sammen om en fossilfri grenseregion i 2030

Read more
A

Glem Hollywood, se til Nordens grønne belte

Read more
A

SOL-avslutning i stinn brakke

Read more
A

Gjennomførte grenseoverskridende kommunikasjonsøvelse i kriseberedskap

Read more
A

Tar i bruk VR- og AR-teknologi i reiselivet

Read more
C

Inviterer bodøværingene til stordugnad om fremtidens byrom

Read more
B

Svensk ekspertise på programmet under Plusskundedagen

Read more
A

Tverrfaglig forskningsprosjekt kartlegger våpenfunn i Østersjøen

Read more
B

Cool Route hedret med pris for utviklingen av marin turisme

Read more
B

Bli med og redd havet sammen med Ren Kystlinje

Read more
A

LARS hjelper offentlig sektor med smarte spesialiseringer

Read more
B

Fjellrev fant frender 30 mil unna

Read more
A

Interreg-samarbeidet legger grunnlaget for varig skandinavisk innsats for et renere hav

Read more
A

Det musikalske samarbeidet fortsetter i Indre Skandinavia

Read more
A

Vant gjev pris under årets Arctic Awards

Read more
A

RDI2Club setter innovasjon og digitalisering i landbruket på dagsorden

Read more
B