Kontaktpersoner

Lurer du på noe? Her finner du forvaltere, rådgivere og andre sentrale kontaktpersoner for Interreg i Norge.

Ann Irene Sæternes

Østlandssamarbeidet

+47 95 83 27 58

annsa@viken.no

Nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

Birgitte Wohl Sem

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 22 24 70 16

+47 90 15 09 81

Birgitte-Wohl.Sem@kdd.dep.no

Utredningsleder, Regionalpolitisk avdeling

Medlem i overvåkingskomiteen for Interreg Aurora

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

helmik.slora.kristiansen@innlandetfylke.no

Rådgiver Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

Dawn Marie Syvertsen

Vestfold og Telemark fylkeskommune

+47 90 68 12 87

dawn.syvertsen@vtfk.no

Kontaktperson EU-programmer

Linn-Marie Lillehaug Pedersen

Nordland fylkeskommune

+47 47 62 96 70

linped1@nfk.no

Rådgiver Internasjonalt kontor

Marie B. Låte

Innlandet fylkeskommune

+47 41 22 87 33

Marie.Bohman.Late@innlandetfylke.no

Rådgiver Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

Erik Hagen

Innlandet fylkeskommune

+47 95 20 52 96

erik.hagen@innlandetfylke.no

Najonalt kontaktpunkt ESPON

Gerd Slinning

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 92 61 79 65

gerd.slinning@kdd.dep.no

Medlem i overvåkningskomiteen i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Ian Jawahir

Troms og Finnmark fylkeskommune

+47 474 55 357

ian.jawahir@tffk.no

Nasjonalt kontaktpunkt delområde Nord og Aurora

Ingebjørg Fiskum

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 22 24 70 54

+47 99 59 09 87

ingebjorg.fiskum@kdd.dep.no

Medlem i overvåkingskomiteen i Interreg Europe og kontaktperson for URBACT og Interact

Jan Edøy

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 46 94 25 25

Jan.Edoy@kdd.dep.no

Medlem i overvåkningskomiteen for Interreg Sverige-Norge. Kontaktperson for ESPON og Kolarctic

Jan Martin Solstad

Finnmark og Troms fylkeskommune

+47 78 96 31 23

+47 41 45 05 00

jan@kolarctic.no

Kontaktperson for naboskapsprogrammet Kolarctic ENPI CBC

Jon Halvard Eide

Agder fylkeskommune

+47 91 69 75 22

Jon.Halvard.Eide@agderfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe, og kontaktperson for Agder i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Kate Clarke

Vestland fylkeskommune

+47 93 46 76 45

kate.clarke@vlfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt Interreg Nordsjøprogrammet

Lars Haukvik

Vestfold og Telemark fylkeskommune

+47 90 06 82 50

lars.haukvik@vtfk.no

Internasjonal rådgiver
Kontaktperson for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Lisbeth Nylund

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 90 97 71 73

Lisbeth.Nylund@kdd.dep.no

Medlem i overvåkingskomiteen for Nordlig Periferi og Arktis.
Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic CBC

Mari Eike Nilsen

Oslo kommune

+47 952 51 948

mari.nilsen@byr.oslo.kommune.no

Kontaktperson for Oslo kommune i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Olav Mydland

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 97 71 91 00

olav.mydland@kdd.dep.no

Førstekonsulent, Regionalpolitisk avdeling i KMD, Interreg Østersjøprogrammet

Rune Bakkevoll

Viken fylkeskommune

+47 94 85 09 56

runeba@viken.no

Viken sin representant inn i Interreg programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak

Sidsel Trønsdal

Trøndelag fylkeskommune

+47 92 45 31 63

sidtr@trondelagfylke.no

Rådgiver Interreg Sverige-Norge, Trøndelag fylkeskommune
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

Stig Are Skoglund

Innlandet fylkeskommune

+ 47 95 72 84 58

Controller Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

Thomas André Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

thomashan@viken.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Vidar Jensen

Kommunal- og distriktsdepartementet

Vidar-Martin-Hasle.Jensen@kdd.dep.no

Medlem i overvåkningskomiteen i Interreg Nordsjøprogrammet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet