Prosjektet SmartEdge fører til reduserte klimagassutslipp og økt mobilitet i tettsteder nær storbyer

Prosjektet SmartEdge tar for seg potensialet for reduksjon av klimagassutslippp som ligger i utviklingen av mindre byer og tettsteder i storbyområder. Det overordnede målet med prosjektet er å forbedre politikken med lav karbonøkonomi i mindre byer og tettsteder og deres storbyregioner.

Mindre byer og tettsteder er en integrert del av det eksisterende storbyområdet. Slike byer kan være laboratorier for smarte, grønne, økonomiske løsninger og har muligheten til å spille en avgjørende rolle i lavkarbonøkonomien. Viken fylkeskommune er ledende samarbeidspartner for prosjektet SmartEdge som fikk finansiell støtte fra programmet Interreg Europe.

Utveksle erfaringer om byplanlegging

For å oppnå dette har åtte partnere fra storbyområdene i Akershus, Barcelona, ​​Brandenburg, Ilfov, Krakow, Milano og Stockholm, og det rumenske miljødepartementet utveksle erfaringer. Dette har de gjort ved å overføre god praksis og forenkle læring mellom partnerne om innovative verktøy for byplanlegging.

Transport og bygninger representerer brorparten av utslippene våre. Disse kan reduseres gjennom effektiv politikk på lokalt og regionalt nivå. SmartEdge har spesielt undersøkt potensialet for lokal fornybar energiproduksjon, reduksjon av utslipp fra transport gjennom fornybar energi og energisystemer og reduksjon av utslipp fra bygninger gjennom fornybar energi og energisystemer.

Les mer på hjemmesiden til SmartEdge.

SmartEdge viser viktig sammenheng mellom byutvikling og klimatiltak

Annette Lindahl Raakil, Viken fylkeskommune, Fylkesråd for plan, klima og miljø

SmartEdge-prosjektet har hatt et positivt bidrag til vår policyutvikling innenfor flere dimensjoner. Kunnskapsdeling og samarbeid med partnerne har gitt oss en bedre forståelse, både av vår egen situasjon, og for likheter og forskjeller mellom regionene i prosjektet, sa Annette Lindahl Raakil (Sp), fylkesråd for plan og miljø i Viken fylkeskommune i sin introduksjon til sluttkonferansen for SmartEdge i mai 2022.

Hun understreket at behovet for en helhetlig tilnærming til by- og regionalutviklingspolitikk har vært mer og mer tydelig i Europa. For å sikre en bærekraftig utvikling og redusere CO2-utslipp må vi tenke og handle, både på tvers av sektorer og på flere nivåer.

-Prosjektresultatene, prosessen og partnerskapet har gitt oss verdifull innsikt. Dette vil forhåpentligvis gi oss en mulig plattform for videre samarbeid, læring og kunnskapsdeling. Vi kan bruke resultatene fra SmartEdge-prosjektet til å vise frem viktigheten av en enda sterkere sammenheng mellom byutvikling og klimatiltak, sa Annette Lindahl Raakil.

Ruter testet mobilitetspunkt i Oslo og Viken

I samarbeid med prosjektet SmartEdge testet Ruter nye måter å ta seg rundt i Oslo og Viken for å forberede fremtidens kollektivtransport. Gjennom en konferanse engasjerte de publikum og reisende for å finne ut hvilke typer tilbud som egnet seg nær store byer. Resultatet var etablering av mobilitetspunkt Filipstad.

Et mobilitetspunkt er et sted hvor delte transportmidler er tilgjengelige og kan tas i bruk når du har behov for dem. Mobilitetspunkter kan også være tilknyttet andre fasiliteter som bidrar til å løse ulike behov, slik at vi ikke trenger å reise mer enn nødvendig. Tilbudet kan inneholde alt fra elsykler, elbiler og varebiler til pakkebokser og sykkelverksted.

Transportmidlene og fasilitetene skal være et supplement til andre former for transport. De skal rett og slett gjøre det lettere for folk å ta seg rundt i Oslo og Viken på en effektiv og miljøvennlig måte, uten at du trenger egen privatbil.

Transportmidlene og fasilitetene kan brukes av alle, men hovedmålgruppen er mennesker som bor eller jobber i nærområdet til mobilitetspunktet.

Åpning av Oslos første mobilitetspunkt, Ruter AS

Mobilitetspunkt Filipstad var et toårig pilotprosjekt og har gjort elektriske transportmidler tilgjengelig for befolkningen i Oslo. Dette er også et supplement til andre transportformer i byen.

På Mobilitetspunkt Filipstad finnes elbiler, elsykler og el-scootere. Disse kan brukes på impuls, på samme måte som for eksempel en bysykkel. Det er også et sykkelverksted inne i bygget.

Bevis på suksess

Transportmidlene og fasilitetene ved mobilitetspunktet er et supplement til andre transportformer i byen. De har gjort det enklere for folk i nabolaget å komme seg rundt i Oslo på en effektiv og miljøvennlig måte, uten å ha behov for egen privatbil. Mobilitetspunkt Filipstad kan brukes av de fleste, men hovedmålgruppen er personer som bor eller jobber i nærområdet. Rammeverket kan utvikles videre og kan justeres etter ulike miljøer.

Partnere I SmartEdge

Viken fylkeskommune (tidligere Akershus fylkeskommune)

Barcelona Metropolitan Area

Stockholm County Council

Brandenburg Ministry for Economic Affairs, Labour and Energy

Krakow Metropolis Association

Innovhub – SSI srl (Italia)

Ilfov County Council (Romania)

Ministry of Environment (Romania)

Kontakt

Jon Halvard Eide

Agder fylkeskommune

+47 91 69 75 22

Jon.Halvard.Eide@agderfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Europe

Eli Nakken Lundquist

Viken fylkeskommune

elil@viken.no

Seniorrådgiver, Avdeling for kommunale planer Plan, klima og miljø

Norsk prosjektleder for Interreg-prosjektet SmartEdge