Programmer

Norske Interreg programmer

EU-programmet Interreg styrker samarbeid over landegrensene. Prosjekter som fremmer
regional utvikling, utveksling av kunnskap og bærekraftig økonomisk vekst, mottar
økonomisk støtte fra Norge gjennom ulike Interreg-programmer.

For programperioden 2021 – 2027 deltar Norge i følgende 11 Interreg-programmer:

*Programmet Kolarctic Next er midlertidig satt i bero.

Forrige programperiode