Nord

Nord

Norske regioner

De regionene som dekkes av programmet er Nordland, Troms og Finnmark. Delområde Sápmi omfatter i tillegg Trøndelag og Elgå reinbeitedistrikt i Hedmark.

Om programmet

Programmet legger til rette for grenseregionalt samarbeid mellom de nordligste delene av Sverige, Norge, Finland og Sápmi. Regionen skiller seg fra andre europeiske områder gjennom sitt arktiske særpreg med kaldt klima, mørketid, store naturområder og en enorm ressursrikdom. Fram mot 2020 skal programmet styrke regionens konkurransekraft og attraktivitet.

Samarbeidsprogrammet består av to delområder:

Programmet støtter samarbeidsprosjekt innenfor:

Samarbeidsregioner

Samarbeidsregioner: Sverige: Norrbottens län og Norsjö, Malå, Skellefteå og Sorsele kommuner i Västerbottens län. Finland: Lappland, Norra Österbottens og Mellersta Österbottens landskap. I Sápmi finnes i tillegg følgende samarbeidsregioner: Jämtlands län, Västerbottens län og Idre samebys område i Dalarnas län i Sverige.

Hvem kan søke om støtte?

Finansiering 2014 – 2020

EU (ERDF): Ca. 39 000 000 €.
Norske Interreg-midler: Ca. 8 700 000 € 

http://www.interregnord.com/

Kontakt

Ian Jawahir

Troms og Finnmark fylkeskommune

+47 474 55 357

ian.jawahir@tffk.no

Kontaktperson, delområde Nord