Fylke: Østfold

ACPA

Adapting European Cities to Population Ageing: Policy Challenges and Best Practices- ACPA De åtte interessentene involvert i ACPA er Amsterdam, Barcelona, Göteborg, Hengelo, Manchester, Nantes, Oslo og Zaragoza. Disse har…

HERITAGE

The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource: Mapping Impacts Through a Set of Common European Socio-economic Indicators – HERITAGE Heritage prosjektet skal forsøke å sette et tall…

ESPON HERIWELL

Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions – ESPON HERIWELL Den 7. desember 2018 presenterte Europakommisjonen det europeiske rammeverket for handling for kulturell arv, som blant…

SUPER

Bærekraftig urbanisering og praksis for arealbruk i europeiske regioner – SUPER Hovedmålet med ESPON prosjektet SUPER, er å bygge videre på eksisterende relevante studier og prosjekter og foreslå tiltak for…

DIGIPLAN

Evaluating Spatial Planning Practices with Digital Plan Data- DIGIPLAN DIGIPLAN skal bidra til å analysere tilnærmingene i ulike nasjonale planleggingssystemer, inkludert metoder for evaluering med plandata og hvordan planlegging faktisk…

RURALPLAN

Innovativ planlegging for distriktsområder – RURALPLAN Om RURALPLAN Høgskolen i Innlandet jobber i samarbeid med Linköping Universitet i Sverige og Swiss Center for Mountain Regions i Sveits med forskningsprosjektet RURALPLAN…

Unge Sirkulære muligheter

Vi skal gi lærere og elever økt kunnskap om sirkulærøkonomi, slik at elevene er i stand til å drive sirkulære ungdomsbedrifter. På lang sikt vil dette bidra til adferdsendring og…

Grønne kompetanser for et grønt arbeidsmarked

Den grønne omstilling utfordres også av politiske mål om å gjøre Europa uavhengig av russisk energi på kort sikt. Dette krever både økt arbeidsstyrke og omskoling av den eksisterende arbeidsstyrken.…

Samarbeid mellom kultur og reiseliv

Opplevelsesnæring – Samarbeid mellom kultur og reiseliv Om prosjektet I dette prosjektet ønsker vi å føre disse næringene tettere sammen, gjennom aktiviteter, nettverk og kunnskapstiltak, og med dette øke attraktiviteten…

Hållbar Hälsa

Hållbar Hälsa – Forstå, imøtekomme og behandle stress og psykisk uhelse med støtte fra digital teknologi Prosjektet skal styrke innovasjons- og forskningsmiljøer ved å teste ut nye metoder og arbeidsmåter…

Side 1 av 14
12345...14