ACPA

Adapting European Cities to Population Ageing: Policy Challenges and Best Practices- ACPA

Den europeiske befolkningen blir raskt eldre, og dette er spesielt tydelig i byene. Ifølge Eurostat vil antallet personer over 65 år nesten dobles fra 17% til 30% innen 2060. Antallet personer over 80 år vil øke fra 5% til 12%. Denne betydelige demografiske endringen oppfattes som en stor utfordring for Europas sosiale og helsevesen.

De åtte interessentene involvert i ACPA er Amsterdam, Barcelona, Göteborg, Hengelo, Manchester, Nantes, Oslo og Zaragoza. Disse har noen av de høyeste prosentandelene (over 20%) av eldre i befolkningen i Europa. Tallet forventes å stige til over 30% innen 2030. Disse byene opplever også økende nivåer av migrasjon på tvers av landegrenser. I tillegg opplever de segregasjon og områder med fattigdom, noe som påvirker livene til eldre. Som et resultat må disse byene tilpasse sine politiske og leveranser for å bedre imøtekomme behovene til eldre innbyggere.

Mange byer har begynt å utvikle og implementere aldersvennlige programmer. Den største utfordringen for byer er imidlertid ikke at vi lever lengre. Det er snarere at vi tilbringer for mange av våre alderdomsår i et urbant miljø designet av og for en yngre og økonomisk aktiv befolkning. Dette problemet har blitt en økende utfordring for EU. Flere initiativer har nylig blitt lansert av Europakommisjonen, for å øke bevisstheten og gi støtte i håndteringen av disse utfordringene.

ESPO ACPA vil undersøke effektiviteten av politikk og initiativer for å utvikle aldersvennlige byer og tiltak som støtter «aldring på stedet» i åtte byer og byregioner. ACPA sine resultater vil direkte bidra til tilpasning og utvikling av politikk og handlingsplaner knyttet til aldersvennlige byer og sosiale programmer, inkludert samhørighetspolitikk etter 2020.

Norsk prosjekteier

Oslo Kommune

Kontakt

Prosjektperiode

11.02.2019 - 10.01.2020

Budsjett

Norsk bidrag: N/A NOK

Total: 248 972 €

Andre partnere

City of Hengelo (representing Netwerkstad Twente), NL
Barcelona City Council/Social Rights Department, ES
The Public Health Service of Amsterdam, NL
City of Gothenburg/Senior Gothenburg (City Development Unit for Elderly Affairs), SE
City of Oslo/Department of older people, health and employment, NO
City of Nantes, FR
Zaragoza City Council, ES