Unge Sirkulære muligheter

Vi skal gi lærere og elever økt kunnskap om sirkulærøkonomi, slik at elevene er i stand til å drive sirkulære ungdomsbedrifter. På lang sikt vil dette bidra til adferdsendring og økt kompetanse innen sirkulærøkonomi i arbeids- og næringsliv.

I samarbeid med relevante aktører og fagmiljøer, skal vi skape et prosessverktøy som gir dem kunnskap og forutsetning til å skape innovative og bærekraftige ungdomsbedrifter, med fokus på sirkulærøkonomi.

Vi trenger å jobbe mer sirkulært og vil se på muligheter for sirkulære løsninger. Ved å ta i bruk ulik spisskompetanse ønsker vi å bevisstgjøre lærere og elever. På den måten får de kunnskap om de ulike aktørene som jobber sirkulært på begge sider av grensen. Vi skal arrangere Innovasjonscamper på tvers av grensen for elever. Innovasjonscampene er planlagt gjennomført sammen med et bedriftsbesøk/tästbädd/fagmiljø som oppstart og inspirasjon til sirkulære ungdomsbedrifter. Vi ønsker å stimulere til og legge til rette for joint venture for ungdomsbedrifter på tvers av grensen.

Norsk prosjekteier

Ung Entreprenørskap Østfold

Kontakt

  • Sille Solberg

    Ungt Entreprenørskap Østfold

    41640415

    41640415

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2024 - 31.12.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 2 100 000 kr NOK

Total: 105 000 EUR €

Andre partnere

St.Olav videregående skole
Halden videregående skole
Frederik II videregående skole
Glemmen videregående skole