Fylke: Østfold

NORD-OSTRON

NORD-OSTRON er et samarbeidsprosjekt som består av universitets- og utviklingsaktører i Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet skal være et lokomotiv for grenseoverskridende innovasjons- og næringslivsutvikling innen marin næring i det sydvestre Skandinavia.

MarGen (forprosjekt)

Målet med forprosjektet er å utvikle felles nordisk kunnskap og gjøre en prosjektplan for et maringenomisk samarbeidsprosjekt. Gjennom å samarbeide vil man utvikle spisskompetanse på marin genomisk forskning i Norge,…

Kulturmiljøer

Forprosjektet med mål om å gjennomføre en markedsanalyse og utvikle et partnerskap av reiselivsbedrifter med tanke på å utforme en effektiv prosjektorganisasjon for et hovedprosjekt.

KRUT

Kulturelt mangfolk, reell integrering, unge talenter og teknikk i undervisningen (Kulturell mångfald, reell integration, unga talanger och teknik i undervisningen)

KIA

Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet

KASK:VIE

Vitensamarbeid, innovasjon, entreprenørskap (Vidensamarbejde, Innovation, Entreprenørskab)

Innovasjonssenter (forprosjekt)

På sikt ser man hvordan et grensoverskridende Innovasjonssenter kan skape forutsetninger for forskningsbasert kunnskap for å nå en større gruppe mottakare enn hva som skjer idag. Prosjektet skal undersøke om…

Implement

Dette prosjektet vil finne løsninger som kan lette implementeringen av biogass- framstilling og anvendelse.

Side 5 av 12
1...456...12