Fylke: Østfold

GameHub Scandinavia

For å beholde sin verdensledende posisjon må spillindustrien i Skandinavia samarbeide om utviklingen. GameHub Scandinavia skal skape 100 nye nye spill-bedrifter, og samtidig legge til rette for å spre Øresund-Kattegat-Skagerak-regionens…

FoodNexus Nordic

Helse, miljø og sikkerhet, smitterisiko og tilgang til sunne matvarer er sentrale utfordringer for den globale næringmiddelindustrien. Disse utfordringene må møtes av nye ideer. For å oppnå den ønskede utviklingen…

ESS & Max IV: Cross Border Science and Society

I 2016 åpner forskningsanleget MAX IV, mens European Spallation Scource (ESS) åpner i 2019. Sammen utgjør de to nye forskningsanleggene, begge lokalisert i Lund i Sverige, et gigantisk og verdensledende…

Biogass 2020

Skandinavia har en unik kombinasjon av landsbygd og byer, industri, matproduksjon og et svært gunstig innovasjonsklima. Alt dette er forutsetninger for å øke produksjonen av lokalprodusert fornybar energi. Gjennom å…

In Site

I et samarbeid mellom institusjoner, kunstnere og lokale krefter skal prosjektet skape kunstverk som kan medvirke til å øke bevisstheten om regionens felles arv.

SWOT (Analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler for Kattegat-Skagerrak-området)

Det skal i dette prosjektet gjennomføres en rekke tverregionale arbeidsseminar, et i hvert av de tre landene i programområdet. Tema for seminarene er næringsliv og entreprenørskap; innovasjon, forskning og utvikling; arbeidsmarked, kompetanseutvikling og utdannelse; miljø og energi; offentlig service/velferdsservice; bosted, kultur og livsmiljø; befolkning og demografi samt kommunikasjon og infrastruktur.

SMS

Prosjektets originaltittel: Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen (SMS)

Side 5 av 14
1...456...14