Fylke: Østfold

In Site

I et samarbeid mellom institusjoner, kunstnere og lokale krefter skal prosjektet skape kunstverk som kan medvirke til å øke bevisstheten om regionens felles arv.

SWOT (Analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler for Kattegat-Skagerrak-området)

Det skal i dette prosjektet gjennomføres en rekke tverregionale arbeidsseminar, et i hvert av de tre landene i programområdet. Tema for seminarene er næringsliv og entreprenørskap; innovasjon, forskning og utvikling; arbeidsmarked, kompetanseutvikling og utdannelse; miljø og energi; offentlig service/velferdsservice; bosted, kultur og livsmiljø; befolkning og demografi samt kommunikasjon og infrastruktur.

SMS

Prosjektets originaltittel: Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen (SMS)

SE UT!

Samarbeid for entreprenørskap i utdanning (Samarbejd for Entreprenørskap i Utdanningen)

Rekreativa rutter

Stora delar av Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen utgörs av kustområden där de flesta mindre orter präglas av befolkningsminskning och tillbakagång. Då dessa områden blir alltmer beroende av turism är det viktigt att öka möjligheterna till helårsturism då man tar fram nya turistprodukter.

PRINCIP

PRINCIP skal forberede et grenseoverskridende prosjekt som har som mål å utvikle Kattegat/Skagerrak-regionen til en «best practice»-region på helhetlig klima- og energiløsninger.