Grønne kompetanser for et grønt arbeidsmarked


Prosjektet har som mål å støtte den raske utviklingen innen grønn teknologiomstilling og håndtere den økende mangelen på teknisk dyktig arbeidskraft, spesielt innenfor STEM-kompetanser. Dette er avgjørende, spesielt i bedrifter som arbeider med energiteknologi og den grønne overgangen fra fossile brensler til fornybare energikilder som vind og sol.

Den grønne omstilling utfordres også av politiske mål om å gjøre Europa uavhengig av russisk energi på kort sikt. Dette krever både økt arbeidsstyrke og omskoling av den eksisterende arbeidsstyrken.

Skoler opplever press fra lokale bedrifter som forventer at vi raskt kan tilpasse våre utdannelser for å møte endringene i kompetansebehovet innenfor den grønne sektoren. Dette gjelder både i Danmark og Norge. Det ligger derfor en stor oppgave i å kartlegge kompetansekravene som den grønne omstillingen krever og å få dem implementert i utdannelsene. En slik kompetansekartlegging og implementering krever et sterkt partnerskap mellom bedrifter, utdannelser og myndigheter. Prosjektets partnerskap består av offentlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner samt grønne industriparker på tvers av Norge og Danmark.

Norsk prosjekteier

Fagskolen i Viken

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2024 - 30.06.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 2911196 NOK

Total: 916684 €

Andre partnere

GreenLab Skive