DIGIPLAN

Evaluating Spatial Planning Practices with Digital Plan Data- DIGIPLAN

DIGIPLAN skal bidra til å analysere tilnærmingene i ulike nasjonale planleggingssystemer, inkludert metoder for evaluering med plandata og hvordan planlegging faktisk er representert i slike data.

DIGIPLAN skal analysere og sammenligne digitaliseringen av planleggingsdata i Danmark, Norge og Sveits, inkludert omfanget, organisering, finansiering samt nåværende og potensielle fremtidige bruksområder for digitale planleggingsdata. Analysen bør også gi en oversikt over digitalisering av planleggingsdata i flere ESPON-land for å tilby en bredere kontekst for en bedre sammenligning.

Digitalisering i offentlig forvaltning har fått momentum i mange europeiske land, også i plan- og forvaltning. Digitaliseringsprosessen drives av ideer om effektivitet, for eksempel som konsepter om «smarte byer» og «digital styring». Temaet for denne ESPON analysen er svært relevant, da digitalisering spiller en økende rolle også innen romlig planlegging. På EU-nivå er digitalisering av romlige planer og registre allerede implementert i mange land. Imidlertid, til tross for den potensielle innvirkningen på planleggingsprosesser, er kunnskap om bidraget fra disse nye datamengdene til politikkutforming sjelden.

Norsk prosjekteier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kontakt

  • NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

    N/A

    Send e-post

Prosjektperiode

13.02.2020 - 04.02.2021

Budsjett

Norsk bidrag: N/A NOK

Total: 293 060 €

Andre partnere

Swiss Federal Office of Spatial Development
University of Copenhagen (lead contractor), DK
Nordregio, SE
Norwegian University of Life Sciences, NO
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, CH