Hållbar Hälsa

Hållbar Hälsa – Forstå, imøtekomme og behandle stress og psykisk uhelse med støtte fra digital teknologi

Prosjektet skal styrke innovasjons- og forskningsmiljøer ved å teste ut nye metoder og arbeidsmåter med støtte fra digital teknologi. Målet er å tilby pasienter digifysisk støtte og behandling som fremmer god og varig helse. I en grenseregion som fremmer samarbeid og kunnskapsutveksling vil prosjektet skape nytte på flere nivåer; for pasienter, helsepersonell, organisasjonen og samfunnet.

Norsk prosjekteier

Sykehuset Østfold

Kontakt

Prosjektperiode

31.03.2023 - 30.03.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 6 854 622 NOK

Total: 2 100 670 EUR €

Andre partnere

Västra Götalandsregionen