ESPON HERIWELL

Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions – ESPON HERIWELL

I løpet av European Year of Cultural Heritage 2018 ble det arrangert over 23 000 arrangementer, og over 12,8 millioner mennesker deltok. Dette viser tydelig potensialet kulturell arv kan ha for økonomisk utvikling og livskvalitet.

Den 7. desember 2018 presenterte Europakommisjonen det europeiske rammeverket for handling for kulturell arv, som blant annet krever beslutninger basert på bevis i fagfeltet kulturell arv og nevner flere prosjekter som skal gjennomføres for å håndtere problemstillingen med å måle kulturs og kulturell arvs påvirkning på økonomien, samfunnet og lokalsamfunnsutviklingen. Rammeverket nevner at ESPON-studien «Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions» (2020–2022) vil spille en viktig rolle i å gi bevis og data om kulturell arvs innvirkning på samfunnet.

ESPON HERIWELL skal se på hvordan kulturell arv påvirker oss på forskjellige måter, som trivsel, inkludering og andre ting som gjør livet bedre. Den skal også se på både materiell og immateriell kulturell arv, og hvordan digitale verktøy kan brukes til å ta vare på og spre kulturell arv.

Studien skal ta for seg de siste 10 årene, og sammenligne forskjellige europeiske regioner. Målet er å vise hvor mye kulturell arv betyr for trivselen vår, og hvordan det påvirker livet vårt. Det vil bli brukt statistikk og data fra mange forskjellige kilder for å få et godt bilde. Over 40 eksperter fra hele Europa skal være med på prosjektet, og de vil også se på hvilke politiske og lovmessige tiltak som er viktige for å ta vare på kulturell arv.

Norsk prosjekteier

Transportøkonomisk institutt

Kontakt

Prosjektperiode

29.09.2020 - 28.02.2022

Budsjett

Norsk bidrag: N/A NOK

Total: 739 275 €

Andre partnere

European Association of Cultural Researchers (ERICarts Network and Institute), DE
Associazione Economia della Cultura (AEC), IT