Fylke: Østfold

TENTacle

TENTacle – Capitalising on TEN-T core transport network corridors for prosperity, growth and cohesion Prosjektet samler en rekke makroinitiativer i Østersjøregionen innen transportløsninger, og har i tillegg til 23 formelle partnerne mer…

NØKS II

Prosjektets overordnede målsetting er å legge til rette for et mer miljøvennlig og karbonnøytralt transportsystem i regionen gjennom utvikling og forbedring av regionens sjøtransportsystem. NØKS II skal i tillegg stimulere…

Ren Kystlinje

Marint avfall er en felles utfordring for landene rundt Kattegat-Skagerrak-regionen (KASK-regionen). Små kystkommuner, avfallsaktører, bedrifter, naturvernere og forskere rundt Skagerrak og Kattegat kan ikke alene sørge for organisering og finansiering av opprydning…

Innovasjoner for bærekraftig planteproduksjon

Hvordan kan vi produsere mer på samme jordbrksareal – med større bærekraft og redusert miljøpåvirkning?  Prosjektet skal bidra til at innovative metoder og teknologi for effektiv og bærekraftig planteproduksjon skal…

GameHub Scandinavia

For å beholde sin verdensledende posisjon må spillindustrien i Skandinavia samarbeide om utviklingen. GameHub Scandinavia skal skape 100 nye nye spill-bedrifter, og samtidig legge til rette for å spre Øresund-Kattegat-Skagerak-regionens…

FoodNexus Nordic

Helse, miljø og sikkerhet, smitterisiko og tilgang til sunne matvarer er sentrale utfordringer for den globale næringmiddelindustrien. Disse utfordringene må møtes av nye ideer. For å oppnå den ønskede utviklingen…

ESS & Max IV: Cross Border Science and Society

I 2016 åpner forskningsanleget MAX IV, mens European Spallation Scource (ESS) åpner i 2019. Sammen utgjør de to nye forskningsanleggene, begge lokalisert i Lund i Sverige, et gigantisk og verdensledende…

Biogass 2020

Skandinavia har en unik kombinasjon av landsbygd og byer, industri, matproduksjon og et svært gunstig innovasjonsklima. Alt dette er forutsetninger for å øke produksjonen av lokalprodusert fornybar energi. Gjennom å…