SUPER

Bærekraftig urbanisering og praksis for arealbruk i europeiske regioner – SUPER

Landareal er en begrenset ressurs, og måten den blir brukt på er en av hovedårsakene til miljøendringer. Økende arealbruk påvirker fruktbar jordbruksland, truer biodiversiteten, øker risikoen for flom og vannknapphet og bidrar til både årsaker og virkninger av global oppvarming. Videre varierer effektene av arealbruk avhengig av verdien, kvaliteten og funksjonaliteten til landet.

Hovedmålet med ESPON prosjektet SUPER, er å bygge videre på eksisterende relevante studier og prosjekter og foreslå tiltak for hvordan bærekraftig arealbruk kan fremmes, og hvordan arealbruk, forsegling av jord og byspredning kan unngås, reduseres og kompenseres i Europa, byene og regionene. Hypotesen er at bærekraftig bruk av land ville innebære at kompakt og tettere byutvikling fører til mindre transportbehov, mindre energiforbruk og flere åpne områder som forbedrer livskvaliteten, og dermed genererer fordeler og krever mindre kostnader.

Norsk prosjekteier

N/A

Kontakt

Prosjektperiode

04.04.2019 - 04.08.2020

Budsjett

Norsk bidrag: N/A NOK

Total: 719 050 €

Andre partnere

BBSR, DE

Politecnico di Torino, IT

ÖIR Gmbh, AT

Urbanex d.o.o., HR

University of Warsaw, PL

University of Valencia, ES