Samarbeid mellom kultur og reiseliv

Opplevelsesnæring – Samarbeid mellom kultur og reiseliv

Kultur- og reiselivsnæring er aktører på den samme scenen, og ofte med de samme gjestene. Begge næringene har en stemme som bærer utenfor sin egen region, på hvert sitt vis. Begge er bærere av destinasjonens identitet og historie, og skaper omdømme for sitt sted, for både innbyggere og besøkende. Sammen utgjør de en stor og viktig opplevelsesnæring.

Om prosjektet

I dette prosjektet ønsker vi å føre disse næringene tettere sammen, gjennom aktiviteter, nettverk og kunnskapstiltak, og med dette øke attraktiviteten og veksten i opplevelsesnæringen.

For å oppnå dette vil prosjektet:
* styrke nye utviklingsmuligheter for kultur- og reiselivsnæringen
* øke forståelsen blant offentlige aktører for opplevelsesnæringene betydning
* styrke veksten av bærekraftig opplevelsesproduksjon
* sikre kompetanseoverføring over grensen

Film om prosjektet

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 755200 NOK

Total: 1522922 €

Andre partnere

Østfold Kunstnersenter
Visit Fredrikstad og Hvaler AS
Lysekil kommune
Trollhättan Stad