Fylke: Østfold

Uppdraget

Målet med prosjektet er å gi ungdom forutsetninger for å bo og leve i et lokalt og grenseoverskridende samfunn, samt å gi de verktøy og kunnskap til framtidige utdannings- og…

Business X Country

Norges Skiforbund (NSF) og Svenska Skiförbundet (SSF) har som hovedmål å skape positive verdier for den enkelte og samfunnet og dermed styrke skiidrettens posisjon som engasjerer innbyggerne og som drivkraft…

The bioeconomy region

Interreg-prosjektet «The Bioeconomy region» har som formål å gjøre hele området til en ledende region for innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen, slik at både næringsliv og offentlige…

Scandinavian Science Cluster

Scandinavian  Innovatum Science Center og Inspiria Science Center samarbeider med Högskolan Väst, Høgskolen i Æstfold, Fyrbodals kommunalförbund og Østfold fylkeskommune for å: Øke kunnskapen om kompetansebehovet i Fyrbodal og Østfold,…

Urban Platsinnovation

Prosjektet arbeider for å skaffe mer kunnskap om hvordan bykjerner kan utvikles for å bli mer attraktive for innbyggere og besøkende. Prosjektets hovedmålsetting er å øke konkurransekraften og innovasjonskapasiteten i…

FRAMFOR

Framfor – framgangsrike foretak i grenseregionen Prosjektets hovedmålsetting er å øke konkurransekraften i små og mellomstore bedrifter i grenseregionen Fyrbodal-Østfold. Gjennom prosjektet skal bedrifter, forskere og studenter samarbeide for å…

StarCap

StarCap – Startup capital for agile growth Interregprosjektet StarCap skal sette ambisiøse oppstartsbedrifter i grenseregionen Fyrbodal-Østfold i stand til å tiltrekke seg risikokapital. Prosjektet skal koble potensielle investorer og venturefond…

Grenseløs Naturturisme

Prosjekt Grenseløs Naturturisme har som overgripende målsetting gjennom å fortsette og utvikle grenseregional samarbeide, å forsterke de lokale turistbedriftenes muligheter til å vokse på både nasjonale markeder og ulike eksportmarkeder. Samtidig…

Hela gröna vägen – fossilfri grenseregion 2030

Samtlige 39 kommuner i grenseregionen Østfold-Follo-Fyrbodal har skrevet under på at regionen skal være fossilfri innen 2030. Gjennom prosjektet skal det utarbeides et underlag for strategisk utvikling samt en handlingsplan…

COBEN

COBEN – Delivering Community Benefits of Civic Energy Samfunnet er en sentral drivkraft bak overgangen til fornybare energikider, men de samme samfunnsaktørene spiller fortsatt en underutviklet rolle i energimarkedet. Prosjektet skal…