RURALPLAN

Innovativ planlegging for distriktsområder – RURALPLAN

Om RURALPLAN

Høgskolen i Innlandet jobber i samarbeid med Linköping Universitet i Sverige og Swiss Center for Mountain Regions i Sveits med forskningsprosjektet RURALPLAN –􀀆Innovative planning in shrinking societies. Prosjektet er finansiert gjennom det europeiske nettverket ESPON -European Territorial Observation Network.􀀆

RURALPLAN har fokus på innovativ􀀆planlegging i rurale områder med befolkningsnedgang og/eller endret befolkningssammensetning. Målet er å teste metoder for å utvikle fremtidsrettede strategier for å håndtere endringene.􀀆

En sentral aktivitet i RURALPLAN-prosjektet er fasilitering av􀀆planprosesser med bred medvirkning. Realistisk forståelse av􀀆
forutsetningene for planleggingen, blant annet med hensyn til befolkningsutvikling i distriktskommuner, skal ligge til grunn.

Samfunnsplanleggere i distriktsområder i hele Europa skal ha nytte av􀀆både de metodiske erfaringene og de samskapte resultatene fra medvirkningsprosessene i RURALPLAN.􀀆

Vil du vite mer om RURALPLAN-prosjektet?

Les mer her: RURALPLAN – Høgskolen i Innlandet

Kontakt prosjektleder: ulla.higdem@inn.no

En mer utførlig beskrivelse av prosjektet: RURALPLAN – Innovative planning in shrinking societies | ESPON

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Innlandet

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2024 - 31.12.2024

Budsjett

Norsk bidrag: 1 800 000 NOK

Total: 300 000 €

Ekstern prosjektinfo

https://www.espon.eu/ruralplan

Andre partnere

Länsstyrelsen i Dalarna
SECO
Euromontana