HERITAGE

The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource: Mapping Impacts Through a Set of Common European Socio-economic Indicators – HERITAGE

Heritage prosjektet skal forsøke å sette et tall på bidraget fra materiell kulturarv til økonomisk utvikling i interessentlandene og -regionene de siste 5 årene. Byggende på arbeidet gjort av Den europeiske arvehodekonferansens økonomiske arbeidsgruppe og Europakommisjonen, vil denne forskningsaktiviteten definere en liste over økonomiske sektorer som materiell kulturell arv har en påvirkning på, og samle inn data om de utvalgte påvirkningsindikatorene.


Hovedresultatet skal være en felles teoretisk ramme som definerer de viktigste økonomiske sektorene som materiell kulturarv påvirker. Totalt sett vil resultatene fremme beslutninger basert på bevis knyttet til beskyttelse og fremme av materiell kulturell arv.

Norsk prosjekteier

Riksantikvaren

Kontakt

Prosjektperiode

11.06.2018 - 13.07.2019

Budsjett

Norsk bidrag: N/A NOK

Total: 214.600 €

Andre partnere

Brussels Capital region (Heritage Department)
Flanders Heritage Agency
Swedish National Heritage Board
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
European Council of Spatial Planners
Romanian Ministry of Culture and National Identity
Monuments Board of the Slovak Republic
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia
Austrian Federal office for Cultural Heritage