Tema: Miljø, ressurser og kulturarv (2014-2020)

Bruker Youtube i resultatformidling

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak har laget en film som viser hva noen av de over 200 prosjektene i programmet har oppnådd i perioden 2007-2013. Denne, samt andre relevante filmer, finner du på prosjektets egen Youtube-kanal

Nytt opplag av «Kyststien»

Nå foreligger et nytt opplag av kartboka «Kyststien», med turforslag fra sør i Bohuslän til Oppegård i Akershus. Boka er blitt til som et resultat av interregprosjektet «Tilgjengelig Friluftsliv» og er også tilgjengelig digitalt.

Signerte felles miljøerklæring

Representanter for flere Østfold-kommuner ladet opp til grunnlovsjubileet med å signere en felles forpliktende erklæring om satsing på miljøbiler og fornybare drivstoffer. Dette er et resultat av Interreg-prosjektet InfraGreen.

Unionsleden som sykkelsti?

Det arbeides med en sammenhengende sykkelsti på tjue mil gjennom historisk landskap fra Moss til Karlstad. Unionsleden kan bli nytt Interreg-samarbeid.

Sammen for et bærekraftig rekefiske

Forskere har avdekket at Norge deler en stor rekebestand med Sverige og Danmark. Forskere, fiskere og myndigheter samarbeider nå om økt bærekraft i rekefisket.

Felles radarsystem bedrer sikkerheten

Et felles høyfrekvent radarsystem vil bedre sikkerheten til sjøs og redusere risikoen for alvorlige hendelser. Partnere i Norge, Sverige og Danmark samarbeider om en såkalt HF-radar for Kattegat-Skagerrak.

Oppstartskonferanse for Interreg V

Sett av datoene 22.-23. september 2014 allerede nå: Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer oppstartskonferanse for den nye Interreg-perioden 2014-2020.

Lanserer jernbane i lufta

«The Missing Link» – en jernbane løftet over bakken på pilarer i stedet for en konvensjonell bane på bakken – er lansert som en løsning på strekningen Halden – Öxnered.

Fjellreven nominert til ny pris

Det norsksvenske samarbeidsprosjektet Felles Fjellrev er nominert i to kategorier til den nye europeiske prisen Natura 2000 Award. Vinneren kårets i Brussel 21. mai.