Oppstartskonferanse for Interreg V

Målet med konferansen er å spre kunnskap om de nye programmene i den nye programperioden, utveksle erfaringer på tvers av programmer og synliggjøre resultater fra inneværende periode.

Konferansen finner sted i Oslo, Scandic Vulkan hotell, 22. og 23. september 2014. Du kan laste ned forhåndsinvitasjonen som PDF via lenke til høyre for artikkelen. 
Sett av datoene allerede nå!

Målsgruppe

Målgruppen er aktører som jobber med eller har interesse for Interreg; program- og prosjektdeltakere, politikere i kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter, virkemiddelaktører, universiteter/høgskoler, næringsliv og organisasjoner.

Konferansen har involvering av små og mellomstore bedrifter som et sentralt perspektiv.

Temaer for konferansen

– Interreg i den nye programperioden
– Innovasjon, forskning og utvikling – smart spesialisering, sosial innovasjon og triple helix
– Transport

Første tema foregår på engelsk.

Tidsrammer

Konferansen starter med felles middag mandag 22. september klokken 1900.
Konferansen avsluttes tirsdag 23. september klokken 1630.