Nytt opplag av «Kyststien»

I tillegg til kart og turbeskrivelser får leserne tips om plasser, kulturminner og andre interessante steder å oppdage underveis. Boken vektlegger særlig informasjon om friluftsområder som er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Her finner du både bade og fiskeplasser tilpasset deg som er avhengig av rullestol, og stier og opplevelser for synshemmede. Men fokuset er likevel på områder for alle, uansett funksjonsnivå.

Interregprosjektet Tilgjengelig Friluftsliv omfatter Akershus og Østfold fylker i Norge i tillegg til en rekke kommuner på begge sider av grensen. Prosjektet, som ble avsluttet i 2013, har blant annet bidratt til å gjøre tilgjengelig totalt 58 friluftsområder.
Boka kan kjøpes hos Oslofjordens friluftsråd, kommunene og hos fylkeskommunene, men blir også tilgjengelig på turistkontorene.

Den kan også lastes ned gratis i PDF-format eller ses i digital utgave på nettstedet issuu.com.