Skandinavisk skogklyngesamarbeid

7. – 9. april arrangeres det møter, workshops og diverse presentasjoner for partnere i skogklynger i MISICS. Møtene holdes i Elverum/Kirkenær i Hedmark. Målsettingen er å etablere felles utviklingsprosjekter på tvers av skogklyngene i Finland, Sverige og Norge. Partnere i MISICS er Tretorget AS, The Paper Province i Karlstad og JAMK i Jyväskylä.

På bakgrunn av kartlegging, analyser og presentasjoner som tidligere er gjort, vil man 8. og 9. april gjennomføre to workshops i Elverum med et tjuetalls interessenter fra alle tre land. Den ene workshopen vil rette seg mot svensk og finsk teknologi innenfor tynning og ungskogpleie. Her er det mulig å se hvordan skannere påmontert skogsmaskinene kan brukes til å måle skogens tetthet før og etter tynning. I denne workshopen deltar både skogsmaskinentreprenører, skogeierforeninger og andre bransjeaktører fra Norge.

Den 7. og 8. vil norske bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner presentere seg for finsk og svensk prosjektledelse. Her vil blant annet Solør Bioenergigruppen, NOREXECO, Norsk Skogmuseum, Eidsiva bioenergi, HiHm Evenstad, Silviforum, Treteknisk, Skog og landskap og New Energy Systems presentere seg og sine mulige ideer for nye skandinaviske utviklingsprosjekt.

MISICS inngår i BSR-prosjektet Innovation Express. Tretorgets deltakelse i prosjektet er støttet av Innovasjon Norge i Hedmark. Det er daglig leder ved Tretorget Ola Rostad som er prosjektleder på norsk side.