Tema: Miljø, ressurser og kulturarv (2014-2020)

Presenterte klimadrevet vekstrategi i Polen

Samarbeid mellom offentlige og private på tvers av grensen bidrar til å løse klimautfordringen. Aktørene i Interreg FEM sørger i tillegg for økonomiske ringvirkninger.

Norge viser vei til grønn gass-transport

Regioner i Norge, Sverige og Danmark har satt seg mål om å gjøre Kattegat-Skagerrak-området til en foregangsregion for bruk av biogass. – Innen rekkevidde, sier prosjektleder Steen Hintze, og viser til Norge.

Konferanse om bærekraftige havner

Regionale havner er i fokus når sluttkonferansen for interregprosjektet LO-PINOD arrangeres 10. oktober. Det er et begrenet antall plasser, så meld deg på nå!

Fruktbart Interreg-prosjekt

For første gang siden de lokale ildsjelene startet arbeidet på 80-tallet er det registrert et fjellrev-kull på Kjølifjellet i Tydal. Sammen med Sylane har dette området vært i fokus for prosjektet «Felles fjellrev».

Vellykket instrumenteringskonferanse

Den første Instrumenteringskonferansen for olje og gassnæringen ble en ubetinget suksess. Konferansen – den første av sitt slag i Trøndelag – ble arrangert av Høgskolen i Sør-Trøndelag blant annet i samarbeid med interregprosjektet «Grenseløst miljø for innovasjon, forskning og utdanning» (GIFU).

Utvekslet fossilfrie budstikker

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, og landshövding i Västra Götalands län, Lars Bäckström, møttes i midten av juni på den gamle Svinsundsbrua for å utveksle budstikker med utfordringer til landenes regjeringer om å gjøre grenseregionen fossilfri innen 2030.

Bygg nettverk for neste periode

Etter sommerferien blir det arrangert fire nettverkstreff innrettet mot oppstarten av det nye programmet Botnia-Atlantica 2014-2020.