Tilbake

Sammen for et bærekraftig rekefiske

Forskere har avdekket at Norge deler en stor rekebestand med Sverige og Danmark. Forskere, fiskere og myndigheter samarbeider nå om økt bærekraft i rekefisket.

I Intereg-prosjektet Bærekraftig rekefiske i Skagerrak har samarbeidspartnere i Norge, Sverige og Danmark blant annet gjennomført DNA-analyser av reker for å finne ut om hvorvidt området har en eller flere bestander. Den genetiske kartleggingen viser at havområdet har én stor, felles rekebestand som beveger seg rundt i Skagerrak og Norskehavet. I tillegg har flere fjorder sine egne, separate bestander.

Både yrkesfiskere, forskere og fiskerimyndigheter i de tre landene har deltatt i prosjektet. Fiskerne har blant annet bidratt til å påvise undesøkelsesområder, og har gitt forskerne mer kunnskap om fangstplasser og fiskemetoder. Samarbeidet har vært fruktbart, mener prosjektleder Halvor Knutsen ved Havforskningsinstituttet i Arendal.

– Vi kan lære mye av hverandre og vi har fått stor respekt for den kunnskapen som fiskerne besitter, sier Halvorsen.

Les mer om prosjektet og resultatene i brosjyren som kan lastes ned som PDF via lenken til høyre.

Kontakt

 • Halvorsen, Anja Husa

  Akershus fylkeskommune

  +47 920 99 423

  Send e-post

  Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak i Akershus

 • Thomas André Hansen

  Østfold fylkeskommune

  +47 995 99 629

  Send e-post

  Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Hoddevik, Marthe Elin

  Oslo kommune

  +47 23 46 16 14

  Send e-post

  Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Knutsen, Halvor

  Institute of Marine Research, Flødevigen Marine Research Station

  +47 92 40 96 67

  Send e-post

Tilbake