Sammen for et bærekraftig rekefiske

I Intereg-prosjektet Bærekraftig rekefiske i Skagerrak har samarbeidspartnere i Norge, Sverige og Danmark blant annet gjennomført DNA-analyser av reker for å finne ut om hvorvidt området har en eller flere bestander. Den genetiske kartleggingen viser at havområdet har én stor, felles rekebestand som beveger seg rundt i Skagerrak og Norskehavet. I tillegg har flere fjorder sine egne, separate bestander.

Både yrkesfiskere, forskere og fiskerimyndigheter i de tre landene har deltatt i prosjektet. Fiskerne har blant annet bidratt til å påvise undesøkelsesområder, og har gitt forskerne mer kunnskap om fangstplasser og fiskemetoder. Samarbeidet har vært fruktbart, mener prosjektleder Halvor Knutsen ved Havforskningsinstituttet i Arendal.

– Vi kan lære mye av hverandre og vi har fått stor respekt for den kunnskapen som fiskerne besitter, sier Halvorsen.

Les mer om prosjektet og resultatene i brosjyren som kan lastes ned som PDF via lenken til høyre.