Fjellreven nominert til ny pris

EU-kommisjonen har i år lansert Natura 2000 Award for å rette søkelyset mot de beste eksemplene på vellykket naturforvaltning i Europa. Prisen har spesielt fokus på biologisk mangfold og truede arter.

Blant de nominerte til prisen, er fellesprosjektet mellom Norge og Sverige for å ta vare på den felles fjellrevstammen. Interreg-samarbeidet Felles Fjellrev er nominert i to klasser, konservering og kommunikasjon.

Fjellreven har vært truet av utrydning som følge av intensiv jakt, og i dag er det en svært begrenset antall reproduktive par igjen i Europa. Arten er derfor også en såkalt Natura 2000-art.

Den eneste gjelevende fjellrevstammen i Europa, holder til i grensetraktene mellom Norge og Sverige. Interreg-samarbeidet Felles Fjellrev har over år arbeidet strategisk og målrettet. Det har ført til en betydelig økning i reproduksjonen i de områdene som det svensknorske forvaltningssamarbeidet pågår.

Prosjektet er også nominert i kategorien kommunikasjon, fordi prosjektet også har satset og lykkes i informasjonsarbeidet omkring den truede dyrearten. Blant annet har prosjektet produsert kortfilmen Storm og Tinde og barneboka Møt fjellreven er oversatt til seks språk.

Vinnerne av Natura 2000 Award kårets i Brussel 21. mai.